• Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenet 

   Stokke, Alfhild; Rosted, Bjarne; Funderud, Thor (Student paper, others, 2014-10-16)
   Pasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis ...
  • How to reduce delivery time while keeping sufficient technological flexibility- case study of Ulstein Verft AS 

   Blom, Brita Eknes; Leikanger, Aleksandra (Student paper, others, 2014-01-15)
   The goal of this thesis is to discuss what can be done in the sales phase to reduce delivery times while still keeping necessary flexibility of technological solutions. Although Ulstein Verft has elements of Value chain, ...
  • Sosiale mediers rolle i nasjonal krisekommunikasjon 

   Aas, Ellen Wennevold (Student paper, others, 2013-06-25)
   Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på i kriser. Nyere studier på sosial mediebruk i senere års kriser internasjonalt, tegner et bilde av faktisk bruk og egnethet av sosiale medier i kriser. Denne oppgaven benytter ...