• Selvledelse - nøkkelen i en ny fleksibel hverdag? 

   Hagen, Trine Bjerklund; Gustavson, Hanne Elisabeth (Master thesis, 2022)
   “From when to go to the office to why work in the first place, employees have a new “worth it” equation. And there’s no going back” (Microsoft 2022). Organisasjoner i dag står overfor et dilemma i forhold til hvordan den ...
  • Vellykkede selgere er mindre selgende enn man skulle tro! 

   Hagen, Trine Bjerklund; Myhre, Eva Kristin (Master thesis, 2023)
   Formålet med oppgaven har vært å kartlegge hva som kjennetegner gode selgere, i dette eksempelet selgere i Teknisk Ukeblad (heretter kalt TU). Vi ønsket å finne ut av hva som er suksessfaktorer hos en selger i dag, i et ...