• Hvordan kan bydel Stovner øke innovasjonskapasiteten, med Vestlisatsingen som utgangspunkt? 

   Borgerud, Harald; Nura, Donika; Aaser, Monika Libak (Master thesis, 2023)
   Den viktigste årsaken til at det offentlige skal drive med innovasjon er at samfunnsutfordringene ikke kan bli løst ved å gjøre mer av det samme (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2018). Gjennom arbeidet med denne oppgaven ...
  • Vestre Toten Ungdomsskole 

   Aaser, Monika Libak; Brandt, Maria Renate; Moshagen, Kristin Stavik (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven handler om hva som påvirker mellomlederes forutsetninger for å fungere som endringsagenter ved multiple endringer, og er et casestudie av en fusjon av to ungdomsskoler som nå utgjør Vestre Toten ungdomsskole ...