• Affiliate Marketing sin påvirkningskraft på kjøpsintensjonen til Generasjon Z på TikTok 

   Salen, Thea; Paulsen, Amalie Johanne Skorpen (Bachelor thesis, 2023)
   En stadig mer populær tilnærming til produktsalg som har utviklet seg på det norske markedet er Affiliate markedsføring, også kjent som provisjonsbasert markedsføring. De siste årene har det oppstått et tydelig paradigmeskifte ...
  • Bachelor - merkevarebygging med en bærekraftig tilnærming 

   Gevelt, Simon; Wold, Elle Louise (Bachelor thesis, 2023)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI og baserer seg på temaet merkevarebygging med fokus på en bærekraftig tilnærming. Studien bygger på merkevarebygging for Amundsen Sports, som har hatt ...
  • Bacheloroppgave i digital kommunikasjon og markedsføring 

   Andersen, Caroline Kaas; Bruun, Fanny Kristiansen (Bachelor thesis, 2023)
   Vi ser en stadig økende bruk av Instagram som markedsføringsverktøy for bedrifter i arbeidslivet. Instagram kan brukes på ulike måter for å skape engasjement hos forbrukere. Bedrifter kan publisere eget innhold, ha betalt ...
  • Cancel Culture vs Offentliga personer 

   Eidmann, Aurora Robin Katarina; Lager, Mina Henriksen; Grønseth, Céline Laxheim (Bachelor thesis, 2023)
   Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka fenomenets inverkan på “cancel culture” och offentliga personer och dess bransch rädsla för att bli “cancelled ”. Vi gör denna forskning genom att använda en kvalitativ ...
  • Effekten av auditive virkemidler på Instagram 

   Hjorth, Camilla Tranås; Vethe, Lone Heggtveit; Skagefoss, Rikke (Bachelor thesis, 2023)
   Fremveksten av vertikalt videoinnhold på sosiale medier skaper behov for ny innsikt om sensorisk markedsføring. Likevel vet vi i dag svært lite om hvordan lyden på audiovisuelle plattformer påvirker forbrukere. Denne ...
  • Effekten av bodskapsappellar og slagord ved sponsa annonsering på Instagram 

   Engeland, Jenny Samuline Vingen (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgåva tek føre seg bruken av bodskapsappellar og slagord ved sponsa annonsar på Instagram. Bakgrunnen for temaet ligg i ein interesse vedrørande merkevarebygging og retorikk i sosiale medium. Over tidene har ein sett ein ...
  • Effekten av TikTok-anbefalinger på forbrukernes kjøpsintensjon: En studie om faktorer og kjønnsforskjeller 

   Størdal, Amalie Stokken; Skagen, Anna Eline Flø (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring og baserer seg på den stadige endringen i markedsføring på sosiale medier hvor produktanbefalinger på plattformen TikTok er en økende ...
  • En studie om bruken av popkultur i brand posts på Instagram og dens påvirkning på engasjement 

   de, Decker Godiva Røsber; Pedersen, Victoria Christine Wyssenbach (Bachelor thesis, 2023)
   Merkevarer bruker sosiale medier som et virkemiddel for markedsføring, men også for å bygge relasjoner til sine kunder. Det er ulike faktorer i brand posts som bidrar til å skape engasjement, inkludert popkultur. Denne ...
  • Gamification 

   Alvestad, Henrik Jakobsen; Arntzen, Lisa Pahr (Bachelor thesis, 2023)
   I denne studien ønsker vi å bidra til den eksisterende forskningen på gamification innen digital markedsføring, samtidig som vi vil gi praktiske innsikter og anbefalinger for markedsførere som ønsker å optimalisere ...
  • Hva kan driver forbruker til å ta i bruk kompensasjonsordninger? 

   Vedvik, Pia Cornelia; Andreassen, Marte Slørdahl; Evensen, Andrea Melsom (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å utforske forbrukernes forhold til teknologi, og deres motivasjon til å ta i bruk kompensasjonsordninger for deling av personlige data. Problemstillingen er: Hvordan påvirker forbrukernes ...
  • Hvordan eWOM på TikTok påvirken Gen Z sin kjøpsprosess 

   Hjelmhaug, Malin; Fjellstad, Thea (Bachelor thesis, 2023)
   I løpet av de siste årene har TikTok opplevd en betydelig økning i popularitet blant Gen Z, og etablert seg som en sentral plattform for "word-of-mouth". Som en unik markedsplass kombinerer TikTok underholdning og shopping, ...
  • Hvordan påvirker opplevd følelse av “FOMO” og tilfredshet norske Pokémon GO-spilleres spill intensjon og kjøpsintensjon? 

   Qazi, Usman; Olsen Buskum, Mari; Thoeneie, Andreas (Bachelor thesis, 2023)
   “Freemium” har de siste årene vokst fram som en veldig attraktiv forretningsmodell og da spesielt innenfor både PC- og mobilspill verdenen. Pokémon GO benytter seg av denne forretningsmodellen og har vært en av de ledende ...
  • Kan bruken av AI-generert tekst i markedsmateriell gi like stor grad av tillit, som innhold utformet av markedsføringsstudenter? 

   Mælan, Ronja Enebakk; Moksnes, Emma Madhuri; Brøndbo, Bodil Emilia Ruud (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven redegjøres det for forskjellene mellom tekst utviklet av markedsføringsstudenter, og tekst utviklet med kunstig intelligens ved hjelp av et forsøk. De to tekstene ble utviklet til to respektive annonser, ...
  • Lydens rolle på TikTok 

   Prestegård, Henriette Styve; Schjærven, Emilie Heen; Omsted, Carl Georg Holland (Bachelor thesis, 2023)
   Dette studiet er utarbeidet ved Handelshøyskolen BI Bergen våren 2023, og baserer seg på temaet lyd og lydeffekter på den sosiale medier plattformen TikTok. Formålet med denne oppgaven er å øke forståelsen av lydens ...
  • Nettpatruljen - Forebygging av seksuell utpressing på sosiale medier 

   Ambjørseie, Lotte Martine; Gerø, Lukas; Norum, Marie (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet seksuell utpressing på sosiale medier og hvordan politiets nettpatrulje kan bruke virkemidler som humor og skremsel i sin kommunikasjon for å forebygge dette fenomenet blant ungdom. ...
  • På hvilken måte vil "cookiedøden" påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk annonsering? 

   Skomsvoll, Kirsten Hollevik (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloren ble utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI, og tar for seg problematikken rundt Google sin avvikling av tredjeparts cookie, og hvordan dette vil påvirke metode for målgruppemålretting i programmatisk ...
  • Påvirkningen av norske influenseres reklamemerking på Instagram - Generasjon Z sin produktkunnskap, troverdighet og kjøpsintensjon 

   Duesten, Sigrid Sundet; Kjersem, Silje Storbråten; Pedersen, Victoria Andrea Waage (Bachelor thesis, 2023)
   Instagram er en populær plattform på sosiale medier for influensere, og merkevarer benytter seg i økende grad av influenser-markedsføring for å nå ut til publikum. Generasjon Z har vokst opp i en digitalisert verden og ...
  • Sosiale mediers påvirkning på forslaget til lovendring i debatten om samtykkelov 

   Hamilton, Thanushika Therese; Jensen, Johanne Søgnen (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven skal undersøke hvordan sosiale medier har påvirket debatten om en samtykkelov i Norge. Formålet med forskningen er å få bedre forståelse av hvordan debatter arter seg i sosiale medier, og hvordan ...