Now showing items 1-20 of 624

  • A study of entrance to the Chinese cloud computing market for AppsCo 

   Løken, Andreas; Wessel, Mathias Lie; Andersen, Stine Therese; Kvaløyseter, Tonje S. (Bachelor thesis, 2014-09-08)
   This thesis is a result of a cooperation with AppsCo. AppsCo is a cloud computing provider. The company host and provide the infrastructure and technology required to be able to offer and access the cloud service. The ...
  • Aduro 2012 : une étude exploratoire sur le marché français de poêles à bois 

   El-Gharbi, Jalal; Ellingsen, Stine V.; Johansen, Ania (Bachelor thesis, 2012-11-14)
   Cette étude a comme objectif de trouver les canaux de distributions les plus pertinents sur le marché français pour les poêles à bois Aduro. Nous avons étudié le marché français afin de mieux le connaître et afin de formuler ...
  • Agape : theUK bridal wear market 

   Schulze, Malin; Gjøstein, Aleksander; Remøy, Stine; Samdal, Henrik (Bachelor thesis, 2008-09-23)
   Agape is a company from Stavanger, Norway. It specialises in wedding gowns, but also offers gowns for other purposes. Agape has stores in 5 Norwegian cities, with Sweden, Denmark and Finland as the likely immediate target ...
  • Airbnb 

   Bjørkhaug, Diana Grace Jaculan; Ulleberg, Cassandra; Nikolaisen, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet delingsøkonomi. Økt digitalisering har ført til økt antall delingsøkonomiske plattformer. Vi har derfor valgt å fokusere på overnattingstjenesten Airbnb. Målet er å ...
  • Akershus sykehus - Riktige valg – bedre helse og kostnadseffektivitet 

   Reiten Simensen, Aleksander; Ødegård Olsen, Camilla; Lunde, Martin (Bachelor thesis, 2017)
   Akershus Universitetssykehus, referert til som Ahus, opplever for tiden en drastisk økning av kostnader på medikamenter. Gjennom legemiddelforskriften for 2016, utarbeidet av helsedepartementet, ble sykehuset indirekte ...
  • Akseleratorprogrammer : brobygger mellom gründervirksomheter og de etablerte virksomhetene 

   Hjelstuen, Axel Pirisi; Velija, Valon (Bachelor thesis, 2017)
   Det er et økende fokus på innovasjon i Norge, der nye gründervirksomheter er en viktig kilde. Gründervirksomheter benytter ofte ny teknologi og er videre med på å utvikle nye spennende forretningsmodeller (Kohler, 2016). ...
  • Aktivitetsbasert kalkulasjon 

   Solum, Toril; Aspnes, Trine (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss naturlig å se på hva brukerne faktisk ...
  • Amatec : Pacific west coast market analysis : final report 

   Honningdalnes, Marie; Daus, Marion; Vassbotten, Marte; Schjølberg, Trine; Eidsvaag, Kurt-Olav (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   The following report has been done for Amatec AS in order to analyze and provide solutions to the challenges of entering the North-American Pacific West Coast market. Amatec is a Norwegian company which produces industrial ...
  • Amundsen Sports : A Market reseachers into the French consumers perception of Norwegian tradition and design 

   Bilstad, Martine Arlén Haaland; Conte, Nicolas; Guddal, Torstein Nilsen; Langnæs, Michelle Elise (Bachelor thesis, 2017)
   We, the authors, has the last six months conducted a research study for Amundsen Sports AS. This is study focus on their operations and activities towards the French market. Amundsen Sports is a Norwegian outdoor and ski ...
  • Analyse av SalMar ASA 

   Kilvær, Stig; Hermansen, Truls Georg; Røvik, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne oppgaven tar for seg en analyse av driftsåret 2011 til SalMar ASA og en vurdering av framtidsutsiktene for næringen. Hensikten med oppgaven er å foreta en bedriftsøkonomisk analyse, tilegne seg relevant kuunskap samt ...
  • Ansatte på det globale arbeidsmarkedet : Prosessen rundt expatriates 

   Stang, Irmelin; Jakobsen, Adele Sin (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om temaet internasjonal HRM. Vi synes det er et spennende tema som er aktuelt både i Norge og internasjonalt. Det er ikke gjort mye forskning på temaet internasjonal HR i ...
  • Ansvarsfordeling når en aksjehandelsrobot feiler 

   Klock, Martine Elisabeth; Vikenes, Katrine; Skeide, Nora (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaene aksjehandel, kunstig intelligens og moralsk ansvar. Vi ser på de ulike aktørene, rollene og deres ansvar. Vi har gjennomført et eksperiment med 138 respondenter for å undersøke ...
  • Aquastructures: Canadian market analysis 

   Berntsen, Magnus; Etholm, Christian; Hellebust, Daniel; Thomassen, Mai Tiril (Bachelor thesis, 2008-08-26)
   The following report has been completed on behalf of Aquastructures AS, a newly established Norwegian company operating within the engineering sector, to analyze a possible expansion to the market of British Columbia, ...
  • Arbeidsledighet og automatisering 

   Enoksen, Fredrik Aurbakken; Braut, Jon (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ser vi om det eksisterer en sammenheng mellom teknologisk utvikling og den strukturelle arbeidsledigheten, ettersom vi forutsetter at automatiseringen av arbeidsoppgaver har tiltatt i nyere tid. For å ...
  • Arbeidsledighetstrygdens påvirkning på arbeidstilbud 

   Undheim, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke hvordan ledighetstrygd påvirker arbeidstilbudet i de skandinaviske landene, med bakgrunn i økonomisk teori. Mikroøkonomisk teori hevder at kostnaden forbundet med å være arbeidsledig ...
  • Arcus AS : Linie Aquavit : examine the English spirit market 

   Østervold, Anette; Dybvik, Cathinka B.; Brenna, Gunn Toya; Hegdal, John; Djuve, Maren (Bachelor thesis, 2009-10-20)
   Arcus AS, a Norwegian subsidiary of Arcus Gruppen AS have shown their interest in the English spirit market. Arcus AS offers different products of wine and spirits, and is the only company in Norway who officially has ...
  • Art Nor AS: entering the French HoReCa market 

   Fehn, Jacob Guy; Goksøyr, Espen Løge (Bachelor thesis, 2008-08-26)
   Art Nor AS is a Norwegian producer of sous-vide seafood products. The company currently employs 20 people. The company considers the northern part of Norway its main market and is currently looking to internationalize ...
  • Arts & Crafts 

   Østgaard, Kristin; Skorge, Linn; Wade, Sanna (Bachelor thesis, 2009-11-23)
  • Aunt Mabel’s possible entry on the french market 

   Langangen, Linn; Skjerpe, Ingeborg; Jacobs, Erik (Bachelor thesis, 2009-11-06)
   Millba is a Norwegian company that produces American styled cakes under the brand name “Aunt Mabel’s”. This project is based on the following strategic problem definition. Is it attractive and possible for Millba AS to ...
  • AutoStore 

   Scheie, Jonas Lye; Røyseth, Jens Petter; Grøssereid, Preben; Zheng, Lee; Rolandsen, Geir Fjermstad (Bachelor thesis, 2012-11-12)
   The authors of this thesis have worked together with Hatteland and their partner Swisslog in order to help them to do a research on the brand AutoStore. The objective through this research was to answer the following problem ...