• Narrative monetary policy surprises and the media 

   ter Ellen, Saskia; Larsen, Vegard H.; Thorsrud, Leif Anders (CAMP Working Paper Series;06/2019, Working paper, 2019-10-16)
   We propose a method to quantify narratives from textual data in a structured manner, and identify what we label "narrative monetary policy surprises" as the change in economic media coverage explained by central bank ...
  • Nasjonalbudsjettet 2001 

   Steigum, Erling; Klovland, Jan Tore; Schjelderup, Guttorm; Thøgersen, Øystein (CME Working paper series;9/2000, Working paper, 2000)
  • Nasjonalbudsjettet 2003: Fra konjunktur til struktur ; Pengepolitikken mer dominerende 

   Houg, Kjetil; Leitemo, Kai (CME Working paper series;8/2002, Working paper, 2002)
  • Når forskjellene blir for store 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;8/2014, Working paper, 2014)
   Forestillingen om at økonomisk vekst først ville føre til økende inntektsforskjeller og deretter minkende, holder ikke. Teknologiske fremskritt og tiltakende globalisering bidrar til større inntektsforskjeller. Utdanning ...
  • Når gjelden blir for stor 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working papers;3/2015, Working paper, 2015-06)
   Dette arbeidsnotatet setter sammen brevene fra årets seks første måneder: Hvem skal eie bankene? Når gjelden blir for stor. Sover OECD i timen? Velferd på kinesisk. Konkurrerende lettelser. Familien i sentrum. ...
  • New Kid on the Block? China vs the US in World Oil Markets 

   Cross, Jamie; Nguyen, Bao H.; Zhang, Bo (CAMP Working Paper Series;02/2019, Working paper, 2019-04-08)
   China has recently overtaken the US to become the world largest importer of crude oil. In light of this fact, we formally compare contributions of demand shocks from China, the US and the rest of the world. We find that ...
  • News media vs. FRED-MD for macroeconomic forecasting 

   Ellingsen, Jon; Larsen, Vegard H.; Thorsrud, Leif Anders (CAMP Working Paper Series;08/2020, Working paper, 2020-10-08)
   Using a unique dataset of 22.5 million news articles from the Dow Jones Newswires Archive, we perform an in depth real-time out-of-sample forecasting comparison study with one of the most widely used data sets in the newer ...
  • News-driven inflation expectations and information rigidities 

   Larsen, Vegard H.; Thorsrud, Leif Anders; Zhulanova, Julia (CAMP Working Paper Series;03/2019, Working paper, 2019-04-23)
   We investigate the role played by the media in the expectations formation process of households. Using a news-topic-based approach we show that news types the media choose to report on, e.g., (Internet) technology, health, ...
  • Nibor - intet mysterium 

   Aamdal, Kyrre (CME Working Papers;6/2014, Working paper, 2014)
   Norges Bank hevder at dagens regelverk og praksis for kvotering av NIBOR ikke tilfredsstiller kravene til tillit og robusthet. Sentralbanken viser blant annet til kvoteringen av STIBOR og ønsker en ren kronerente basert på ...
  • Nibor-mysteriet 

   Høien, Torgeird (CME Working Papers;3/2014, Working paper, 2014)
   Referanserenten Nibor står på sandgrunn. For Nibor er ikke tuftet på markedstransaksjoner. Nibor er basert på bankenes anslag på forventet styringsrente med et tillegg for antatt risikopremie. For å få god referanserente ...
  • Noen betraktninger om Oljefondet 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working Papers;4/2014, Working paper, 2014)
   Oljefondet bør vurdere å gå tungt inn i fast eiendom i andre land. Det vil innebære en god diversifisering, samtidig som vi unngår å bli for stor eier på verdens aksjebørser. En årlig rapport, modellert etter Norges Bank ...
  • Nordic Mission Possible: An Assessment of Covid-19’s Impact on the Nordic Audiovisual Industry and the Effectiveness of Government and Industry Measures 

   Gaustad, Terje; Booth, Peter; Offerdal, Endre; Svensson, Linnea E.; Gran, Anne-Britt (Research report, 2021)
   We have studied the economic consequences of the Covid-19 pandemic, and the restrictive and mitigating government and industry measures it has triggered for the audiovisual industry in Denmark, Finland, Iceland, Norway and ...
  • Norges Bank Watch 2000 

   Hamilton, Carl; Thøgersen, Øystein; Andreassen, Marianne; Andreassen, Harald Magnus (Norges Bank Watch Report Series, Research report, 2000)
   Denne rapporten diskuterer og evaluerer norsk pengepolitikk med særlig vekt på perioden etter 1. januar 1999.
  • Norges Bank Watch 2001 

   Andreassen, Harald Magnus; De Grauwe, Paul; Solheim, Haakon; Thøgersen, Øystein (Norges Bank Watch Report Series, Research report, 2001)
   A review of inflation targeting, the Norwegian monetary regime and its institutional arrangements and Norges Bank’s actual monetary policy and communication
  • Norges Bank Watch 2002 

   Svensson, Lars E.O.; Houg, Kjetil; Solheim, Haakon O.Aa.; Steigum, Erling (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2002)
   The Centre for Monetary Economics (CME) at the Norwegian School of Management BI has for the third time invited a committee of economists for Norges Bank Watch, with the objective to evaluate the monetary-policy regime ...
  • Norges Bank Watch 2003 

   Ekeli, Thomas; Haug, Anne Kari; Houg, Kjetil; Steigum, Erling (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2003)
   The Centre for Monetary Economics (CME) at the BI Norwegian School of Management has for the fourth time invited a committee of economists to participate on Norges Bank Watch, with the objective of evaluating the monetary ...
  • Norges Bank Watch 2004 

   Bjørnland, Hilde C.; Ekeli, Thomas; Geraats, Petra M.; Leitemo, Kai (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2004)
   The main task of the committee has been to evaluate how well Norges Bank has fulfilled its monetary policy mandate given by the Norwegian Government on 29 March 2001. In particular, the committee has reviewed Norges ...
  • Norges Bank Watch 2005 

   Dørum, Øystein; Holden, Steinar; Isachsen, Arne Jon (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2005)
   Monetary policy in Norway is quite successful. The series of cuts in the signalling rate starting in December 2002, and a low interest rate during 2004, seems the appropriate policy choice. The analyses on monetary policy ...
  • Norges Bank Watch 2006 

   Dørum, Øystein; Holden, Steinar (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2006)
   Overall, monetary policy in Norway is quite successful. The interest rate setting in the past 2-3 years has contributed to a strong development of the Norwegian economy, without sacrificing price stability. Now, the issue ...
  • Norges Bank Watch 2007 

   Goodfriend, Marvin; Mork, Knut Anton; Söderström, Ulf (Norges Bank Watch Report Series;, Research report, 2007)
   The Norwegian economy presents some unique challenges for monetary policy, not only because it is smaller and more open than most, but also because of the many supply shocks that the country has experienced in recent ...