Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Camilla
dc.contributor.authorRøst, Guro Sjaastad
dc.contributor.authorOlsen, Marita Kvandal
dc.date.accessioned2013-12-18T13:41:51Z
dc.date.available2013-12-18T13:41:51Z
dc.date.issued2013-12-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94585
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2013
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke sin posisjon i det lokale markedet? For å kunne løse vår problemstilling gjennomførte vi et omfattende litteratursøk både i forskningsartikler og fagbøker og vi har belyst teori innenfor merkevarebygging og posisjonering. Teorikapittelet la grunnlaget for en videre undersøkelse av problemstillingen. For å kunne gi Zenit Yoga en god anbefaling om hvordan de kan styrke sin posisjon, krevde dette en god forståelse av merkets referanseramme, å kunne identifisere behovsituasjoner Zenit Yoga konkurrerer i og hvilke andre merker de konkurrerende med. Med dette som utgangspunkt valgte vi å bruke både deskriptivt og eksplorativt undersøkelsesdesign. Først ble det gjennomført dybdeintervju på fem av kundene til Zenit Yoga. Dette ga oss et godt innblikk i kundens erfaringer, holdninger og inntrykk av bedriften. For å få et mest mulig strukturert intervju utarbeidet vi en intervjuguide som var delt inn i ulike temaer. Videre foretok vi en kvantitativ undersøkelse i form av spørreskjema. Spørreundersøkelsen ble gjennomført på 159 av Zenit Yoga sine kunder. Videre presenterte vi våre funn fra dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen, der de viktigste funnene var hvilke likhetspunkt og differensieringspunkt Zenit Yoga har til de konkurrerende merkene, i tillegg til å analysere disse opp mot vår teoretiske forankring. Analysekapittelet innebar diskusjon av resultatene opp mot de sekundære kildene og teoriene, og fikk dermed forklart funn som er relatert til vår problemstilling - noe som var viktig med tanke på vår anbefaling til bedriften. Til slutt presenterte vi vår anbefaling til Zenit Yoga, som var å komme med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke Zenit Yoga sin merkevare og posisjon i det lokale markedet. Anbefalingen vår vil på ingen måte være en fasit på hvordan Zenit Yoga skal styrke sin merkevare, men er en mulig løsning til hvordan de kan gå frem for å forbedre sin posisjon og merkevare i det lokale markedet. Det er derimot viktig å påpeke at merkevarebygging er en ressurs- og tidskrevende prosess.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleMerkevaren Zenit Yogano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record