• Ahmad Shah Massoud : un nuove principe me kathará chéria? 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Ledelse; makt og mening ved Handelshøyskolen BI. Undertittelen på denne oppgaven er Un nuove principe me kathará chéria? Dette er en sammenstilling av italiensk og gresk og ...
  • Aleksandra Kollontaj: Den radikale diplomaten 

   Von Sydow, Matilda Tullia (Master thesis, 2023)
   Denne teksten analyserer Aleksandra Kollontajs liv og karriere, spesielt hennes transformasjon fra en opposisjonell til en suksessfull diplomat for Sovjetunionen. Hovedproblemstillingene er: Hva er de viktigste årsakene ...
  • Angela Merkels vei til makt 

   Sætnan, Elisabeth Valio; Herstad, Helene Fredheim Lange; Krumbacher, Lillian (Master thesis, 2023)
   Angela Merkel er en av verdens mektigste kvinner. Hun er annerledes enn de andre sentrale politiske lederne i sin samtid. Dette trigger vår nysgjerrighet. Vi spør oss: Hva kan forklare Angela Merkels maktposisjon? Vi ...
  • Betydningen av lederstil i økonomiske krisesituasjoner 

   Krogsvold, Eugenia; Munch, Carina Viken (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke i hvilken grad lederstil påvirker vurderingen av tillit i en økonomisk krisesituasjon. Gjennom et eksperiment ble deltakerne presentert for en leder med enten en autokratisk ...
  • Bransjeerfaring, hva vil gi deg som kvinne en fordel? 

   Hagen, Julie Iren; Humstad, Mari Helen; Brovold, Mari (Master thesis, 2023)
   I denne prosjektoppgaven har vi sett på problemstillingen: “I hvilken grad påvirker bakgrunn fra henholdsvis kvinnedominert eller mannsdominert bransje oppfattelsen av en kvinnelig leder.” Det ble gjennomført et eksperiment ...
  • Deeyah Khan 

   Eid, Maren Dølgaard; Dahl-Johansen, Cathrin (Master thesis, 2023)
   Deeyah Khan er en prisbelønnet filmskaper og en sterk talskvinne som fremmer likestilling og bekjemper diskriminering gjennom sine dokumentarfilmer. I vår prosjektoppgave om Deeyah Khan har vi sett på ulike teorier og ...
  • The Effect of Influence Attempts Using Consultation in Lateral Relations 

   Bjorå, Torstein; Samset, Eigil (Master thesis, 2023)
   While managers may use their power over subordinates to achieve desired outcomes, influence tactics to “manage your manager” have been given increased attention. This study focuses on influence in lateral relations, where ...
  • En kjærlighetshistorie : Var Mariss Jansons en karismatisk leder for Oslo-Filharmonien? 

   Rørmark, Bjarte (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven undersøker lederegenskapene til Mariss Jansons i lys av teori om karismatisk lederskap. Jansons var dirigent og kunstnerisk leder i Oslo- Filharmonien fra 1979 til 2002. I den perioden løftet han orkesteret ...
  • Et bilde sier mer enn tusen ord : Hvordan bilde på CV påvirker vurderingen av en jobbsøker 

   Sandvik, Åsmund Haugstad; Hansen, Christian Lundevall (Master thesis, 2017)
   Bør man legge ved bilde av seg selv på jobbsøknaden? De lærde strides. På den ene siden kan det gjøre jobbsøknaden mer personlig, og at det er enklere å skille seg ut. På den andre siden, er det å skille seg ut alltid ...
  • Eva Joly - Den som intet våger, intet vinner 

   Sveen, Sissel; Sollien, Stine Fet (Master thesis, 2023)
   Eva Joly sitt virke som forhørsdommer i Paris var starten på banebrytende arbeid i kampen mot økonomisk kriminalitet. Hun er internasjonalt kjent for sin kamp og fikk tidlig tilnavnet korrupsjonsjegeren. Hennes største sak ...
  • Florence Nightingale og kongstanken 

   Cranner, Jo; Aasen, Linda Merete; Øiom, Hilde (Master thesis, 2023)
   Vi spør i denne oppgaven om Florence Nightingale forfølger en kongstanke i sitt virke. For å besvare dette har vi sett på tre underproblemstillinger. For det første, om hun er motivert av plikt. Vi har drøftet hvorvidt hun ...
  • Forræderens kongstanke - en analyse av Vidkun Quislings lederskap 

   Volan, Ingeborg; Eriksson, Ane Gerda Zahl (Master thesis, 2023)
   I det følgende vil vi gjøre en analyse av hva som var Vidkun Quislings viktigste drivkraft som leder. For å belyse denne problemstillingen, har vi delt den i tre underproblemstillinger: UP1: I hvilken grad er Vidkun ...
  • Frederik de Klerk - var hans bidrag til flertallsstyre i Sør-Afrika en pragmatisk eller verdibasert handling? 

   Frigstad, Svein Oskar (Master thesis, 2023)
   Frederik Willem de Klerk var Sør-Afrikas siste president i apartheid-tiden. Han fikk Nobels fredspris sammen med Nelson Mandela i 1993 for å ha bidratt til at alle landets borgere fikk stemmerett og andre rettigheter, ...
  • Fredrikke Marie Qvam - Gjennomslagskraft uten reel makt 

   Skadsem, Marte Karidatter (Master thesis, 2023)
   Jeg har i denne prosjektoppgaven ønsket å få innsikt i Fredrikke Marie Qvams gjennomslagskraft. Dette ved å analysere ulike egenskaper ved henne som er blitt trukket frem som sentrale opp mot teorier om makt og ledelse vi ...
  • Har Kjønn Betydning for Førsteinntrykket av Nye Ledere? 

   Græsholt, Mette (Master thesis, 2023)
   Hensikten med denne studien er å undersøke om en tenkt ny leder vurderes likt uavhengig av kjønn. Forskning viser at inntrykket av andre primært formes langs de to aksene varme og kompetanse. Forskningen viser at også ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...
  • Homobevegelsens suverene hærfører - Kim Frieles gjennomslagskraft. 

   Flygind, Bente; Kvernland, Marte; Tveter, Yvonne Verket (Master thesis, 2023)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hva som kan forklare Kim Frieles gjennomslagskraft. Det har vi gjort gjennom å utforske om hun hadde machiavelliske egenskaper, hvordan hun bygget sin etos, og om hun forfulgte en kongstanke ...
  • Hvorfor vant arveprinsen Jens Stoltenberg maktkampen i Arbeiderpartiet? 

   Hauknes, Majken (Master thesis, 2023)
   Som Giæver og gjengen oppsummerte i sin podcast 26. april 2023: «Den store fetisjen vi som jobber med politisk journalistikk har i dette landet; Det kongelige norske arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er kronjuvelen i den ...
  • Is there anybody alive out there? 

   Falchenberg, Sofia Hedman (Master thesis, 2018)
   Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til topps? Å lykkes stort avhenger helt ...
  • En italiensk ridder, hans våpen hans styrke, hans seier og hans fall : Il Cavaliere - Silvio Berlusconi 

   Stokke, Alfhild (Master thesis, 2013-05-21)
   Denne prosjektoppgavens hovedperson er Silvio Berlusconi. Min hoved-problemstilling er hvordan en av Europas største økonomier har kunnet la seg lede av en så omstridt leder i så mange år. Gjennom underproblemstillingene ...