• Ahmad Shah Massoud : un nuove principe me kathará chéria? 

   Kibsgaard, Johannes (Master thesis, 2018)
   Dette er en prosjektoppgave i studieprogrammet Ledelse; makt og mening ved Handelshøyskolen BI. Undertittelen på denne oppgaven er Un nuove principe me kathará chéria? Dette er en sammenstilling av italiensk og gresk og ...
  • En kjærlighetshistorie : Var Mariss Jansons en karismatisk leder for Oslo-Filharmonien? 

   Rørmark, Bjarte (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven undersøker lederegenskapene til Mariss Jansons i lys av teori om karismatisk lederskap. Jansons var dirigent og kunstnerisk leder i Oslo- Filharmonien fra 1979 til 2002. I den perioden løftet han orkesteret ...
  • Et bilde sier mer enn tusen ord : Hvordan bilde på CV påvirker vurderingen av en jobbsøker 

   Sandvik, Åsmund Haugstad; Hansen, Christian Lundevall (Master thesis, 2017)
   Bør man legge ved bilde av seg selv på jobbsøknaden? De lærde strides. På den ene siden kan det gjøre jobbsøknaden mer personlig, og at det er enklere å skille seg ut. På den andre siden, er det å skille seg ut alltid ...
  • Har lederstil effekt på varsleratferd? 

   Gøbel, Mari Christine Nøring; Haarberg, Anne (Master thesis, 2017)
   Forskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive ...
  • Is there anybody alive out there? 

   Falchenberg, Sofia Hedman (Master thesis, 2018)
   Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til topps? Å lykkes stort avhenger helt ...
  • En italiensk ridder, hans våpen hans styrke, hans seier og hans fall : Il Cavaliere - Silvio Berlusconi 

   Stokke, Alfhild (Master thesis, 2013-05-21)
   Denne prosjektoppgavens hovedperson er Silvio Berlusconi. Min hoved-problemstilling er hvordan en av Europas største økonomier har kunnet la seg lede av en så omstridt leder i så mange år. Gjennom underproblemstillingene ...
  • Jamen så svar, da! : Fire felteksperimenter over effekt av emnefelt i e-postutsendelser 

   Tjomsland, Henriette; Øynes, Nina Mari (Master thesis, 2017)
   Vi utsettes hver dag for ufattelige mengder informasjon. Antallet digitale medier øker stadig, men e-posten har en særlig viktig funksjon, blant annet fordi man kan rette tilpasset kommunikasjon mot en utvalgt gruppe ...
  • Kan ord gjøre en forskjell? 

   Stiansen, Berit; Nygård, Tove Volden (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven setter søkelyset på om ord kan gjøre en forskjell. Studien tar utgangspunkt i kronikken «Ord som motiverer» av Linda Lai fra 2015. Vi undersøker om lederens motiverende ord har stor betydning for ...
  • Kledd for suksess? Kan valg av klær påvirke førsteinntrykket av hvor lederaktig man er? 

   Hagen, Morgan (Master thesis, 2017)
   I denne studien har det blitt undersøkt om valg av klær påvirker førsteinntrykket av hvor lederaktig en person blir oppfattet. Studien ble gjennomført som et felteksperiment med 210 deltagere fra infrastrukturforvalteren ...
  • Kvinner lar seg ikke "pille på nesen"! 

   Aasen, Ole Kjetil; Trymbo, Randi Lie (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasjoner. Det ble undersøkt om grupper som fikk ...
  • På hvilken måte kan sårbarhet være en styrke i utøvelse av lederrolen? 

   Aarre, Brit Christin Nyman (Master thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en avsluttende masteroppgave innen faget «Ledelse, makt og mening» på Handelskolen BI. Tematikken for oppgaven er å skrive om en lederfigur som inspirerer meg både faglig og personlig og valget falt på ...
  • Påvirkning i et moralsk perspektiv 

   Abrahamsen, Lene Eriksen; Hovden, Astrid Thokle (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte ...
  • The biggest bluff in Europe : Benito Mussolinis ansvarsløse lek med makt 

   Strøm, Tanja (Master thesis, 2012-03-28)
   Denne prosjektoppgavens hovedperson er Benito Mussolini. Min hovedproblemstilling er: Il Duce Mussolini; hvordan var det mulig å fremstå som enehersker med gudestatus i en periode for så å bli Italias mest forhatte ...
  • Ytringsklima som verdiskaper i samspill 

   Sætre, Endre (Master thesis, 2017)
   Oppgaven handler om hvordan lederen kan skape et åpent ytringsklima. Et åpent ytringsklima er en helt sentral faktor for verdiskaping i samspillsprosjekter. Ved komplekse oppgaver der flere personer må samhandle for å ...
  • "Æresånøyea?" En studie av hvordan skrivefeil påvirker folks førsteinntrykk av bedrifter på Facebook. 

   Høistad, Linda Tuften (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøkes det i hvilken grad skrivefeil i bedrifters facebookinnlegg påvirker førsteinntrykket av bedrifter. Problemstillingen belyses ved å gjennomføre et randomisert eksperiment med to fiktive ...