• Aktivitetsbasert kalkulasjon 

   Solum, Toril; Aspnes, Trine (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   I denne oppgaven skal vi avdekke det virkelige ressursbruket for kommunen ved et sykehjem og en omsorgsbolig, ved hjelp av ABC-tankegangen. Etter vi har belyst dette faller det oss naturlig å se på hva brukerne faktisk ...
  • En økonomisk startpakke for en nyetablert bedrift 

   Lian, Camilla Lauritzen; Edlund, Sondre Aleksander; Sagbakk, Mariel Katrin Jacobsen (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Vi har gjennomført vår bacheloroppgave i samarbeid med spesialkaffebrenneriet Jacobsen og Svart AS. Økende interesse for spesialkaffe og bedriftens manglende økonomiske styring, gjør Jacobsen og Svart AS til en interessant ...
  • Insentiver i Strandveien Auto AS 

   Holtet, Alexander Osen; Kavli, Tom Erik; Aabakken, Andreas (Bachelor thesis, 2013-10-08)
   Vår oppgave fokuserer på insentivsystemene til Strandveien Auto i Trondheim. Vi har tidligere skrevet en strategiplan for verkstedet deres. Deler av strategiplanen blir benyttet i denne oppgaven, men strategien her har mer ...
  • Investeringsanalyse av Jette utbyggingsprosjekt i Nordsjøen med støtte i realopsjoner 

   Hasting, Thomas; Sandvik, Kristoffer (Bachelor thesis, 2012-10-16)
   Denne bacheloroppgaven består av en investeringsanalyse av Jettefeltet i Nordsjøen med støtte i lønnsomhetsberegninger gjort ved bruk av realopsjonsteori. Jette har planlagt oppstart av produksjon i 2013, og formålet med ...
  • Investeringsanalyse for Mint Renhold AS 

   Bråthen, Anders; Hofseth, Frank Henrik Ringen (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Bacheloroppgaven dreier seg om ekspansjon av Mint Renhold, og da opprettelsen av en avdeling i Oslo. Vi har valgt å løse oppgaven som en investeringsanalyse som går over en femårig tidsperiode. Formålet med oppgaven er å ...
  • Investeringsanalyse for Pål Nordhagen AS 

   Sætre-Sveum, Kathrine; Braams, Julia Maria; Kjonerud-Waage, Oskar (Bachelor thesis, 2022)
   I 2022 ble Pål Nordhagen AS den første bedriften i landet til å motta en elektrisk hjulgraver. Ettersom Oslo kommune setter krav om bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner på offentlige prosjekter fra 2025, blir det interessant ...
  • Investeringsanalyse for Trondheim Havn 

   Selseth, Ida; Lyngstad, Leena Mari (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en investeringsanalyse i ny hurtigbåtterminal og gjestebåthavn på Brattørkaia i Trondheim. Prosjektet skal gjennomføres av Trondheim Havn høsten 2012. Formålet med oppgaven er å ...
  • Kostnads- og lønnsomhetsanalyse for Fosenhus 

   Henningsen, Øyvind; Westernes, Håkon; Aunaas, Marius (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har gjennomført en kostnads- og lønnsomhetsanalyse av ett utbyggingsprosjekt på 30 nybygg til entreprenørfirmaet Fosenhus AS. Utbyggingen skal foregå over de neste 5 årene ved Urstufeltet i Bjugn på Fosenhalvøya. I løpet ...
  • Modeling for the Real World 

   Driveklepp, Stein Ola Langås; Furunes, Theodor; Johansen, Kunt Anders Kjelaas (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i vår bacheloroppgave tatt for oss BDO Trondheim, og gjort et forsøk på å finne en optimal fordeling av deres ressurser. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: Hva er optimal fordeling og verdi av BDO ...
  • Ressursoptimalisering gjennom leanimplementering hos Byggmakker Tiller 

   Valbrek, Chris Alexander; Nordback, Eirik Rogstad (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Oppgaven bygger på følgende problemstilling: ”Hvordan kan Byggmakker Tiller optimalisere ressursbruk ved hjelp av implementering av lean?” Innledningsvis har vi gitt en grundig beskrivelse av butikken og organisasjonen for ...
  • Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

   Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...
  • Verdivurdering av Nyborg AS 

   Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasjonsanlegg til offshore- og ...
  • Verdivurdering av Otic AS 

   Skjøstad, Adrian; Thorvaldsen, Andreas; Hagen, Daniel Barka (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   kontantstrømmen og kom frem til en selskapsverdi. For å triangulere denne verdien, sjekket vi den i multiplikatormodeller, hvor verdien i den fundamentale analysen ble understøttet. Deretter valgte vi å trekke frem ...
  • Verdivurdering av Retro AS 

   Veimo, Børge; Olsen, Andreas (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Denne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har ...
  • Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS 

   Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse ...
  • Verdivurdering av SalMar ASA 

   Osland, Sindre Gaustad; Malmo, Stian Hegge (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   SalMar ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av atlantisk laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Sesam AS 

   Fisvik, Annette; Fauzi, Muhmad Kuhdume (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   I denne oppgaven har vi gjort en verdivurdering av Sesam AS. Sesam er et gatekjøkken som er lokalisert på Studentersamfunnet i Trondheim. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: Hva er verdien av Sesam AS? Vi ...
  • Verdivurdering av Tele2 Norge AS 

   Lund, Lasse (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   I denne oppgaven har vi sett på Tele2 Norge, og prøvd å sette en verdi på dette selskapet. Vi startet med å se litt på selskapet og bransjen de opererer i. Deretter har vi gjort både interne og eksterne analyser, som vi ...
  • Verdivurdering av Trøndelag Isolering AS 

   Rønning, Bendik Lilleengen; Otnes, Henning; Tryggestad, Erling (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne bacheloroppgaven har hatt som hovedformål å utrede verdien av å eie Trøndelag Isolering AS. Vår løsning av dette baserer seg på bl.a. relevant faglitteratur, samt innhenting av informasjon fra tilgjengelige databaser. ...
  • Verdsettelse av Fakkelgården AS 

   Skalmeraas, Preben Andre; Løvhaugen, Torkil; Mikalsen, Ane Afrodite (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i vår oppgave tatt for oss en verdsettelse av selskapet Fakkelgården AS. Fakkelgården er en næringspark beliggende i Lillehammer, som er eid av SIVA Eiendom Holding AS. Oppgaven starter med en presentasjon av problemet ...