Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMadsen, Kate Benedicte
dc.contributor.authorUglenes, Inger Cecilia
dc.contributor.authorFougner, Simen
dc.date.accessioned2022-11-18T12:03:36Z
dc.date.available2022-11-18T12:03:36Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032862
dc.descriptionExecutive Master of Management i Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett nærmere på et innovasjonsprosjekt på fastlegekontor der teamorganisering av arbeidet prøves ut. Vi har undersøkt følgende problemstilling: Finner vi Hackman sine fem faktorer for effektive team, i tre team som deltar i prosjektet primærhelseteam? Vi har gjennomført seks semistrukturerte dybdeintervjuer ved tre fastlegekontor som deltar i prosjektet Primærhelseteam. Vi har sett om vi kan identifisere de fem faktorene Hackman (2002) mener legger til rette for effektive team. Vi har vurdert funn i intervjuene opp mot Hackman sin teori. Vi har også drøftet mot andre relevante teorier. Vårt generelle inntrykk etter intervjuene er at organisasjonene i stor grad har lykkes med overgangen til teambasert arbeid. Vi kan finne igjen mange av Hackman sine forutsetninger for effektive team. Noen av faktorene var mer eller mindre fraværende i noen av teamene. Dette gjaldt særlig Hackman sine faktorer engasjerende mål, god struktur og ekspert coaching. Det var forskjell på teamene. De teamene der vi fant mest samsvar med Hackman sine faktorer, utstrålte også mer energi, motivasjon og refleksjon over hvordan de utførte oppgavene. Psykologisk trygghet og samhold ble identifisert som viktige faktorer for våre team, og som de relaterte til effektivitet. Disse faktorer er ikke i direkte fokus hos Hackman. Andre forskere tillegger disse faktorene noe mer vekt i vurdering av hva som skaper effektivitet i team. Dette diskuteres i oppgaven. Vi anbefaler teamene å ha et mer aktivt forhold til mål, normer og roller i teamet. Vi anbefaler også å ha rutiner for å jevnlig reflektere og trekke lærdom av teamets erfaringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectledelse samspill organisasjonspsykologien_US
dc.titleTverrfaglige team på fastlegekontor - har Primærhelseteam det som skal til for å være effektive team?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel