Show simple item record

dc.contributor.authorSolbrekken, Lene
dc.contributor.authorSkau, Anna Helene
dc.date.accessioned2022-11-01T07:54:08Z
dc.date.available2022-11-01T07:54:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029238
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDette studiet hadde til hensikt å undersøke sammenhengen mellom medarbeiders opplevelse av leders emosjonelle intelligens og opplevd lederstil. Dataene ble innhentet fra 78 frivillige respondenter på tvers av ulike sektorer. En norsk oversettelse av Petrides “TEIQue 360’ Short Form” (2009) ble benyttet for å måle emosjonell intelligens, i tillegg til Bass og Avolios “Multifactor Leadership Questionnaire” for å måle transformasjonsledelse, contingent reward, management by exception-active og laissez faire-ledelse. Målingene ble gjennomført av medarbeidere som vurderte sine ledere opp mot påstander i de to instrumentene. Statistisk styrke ble målt gjennom reliabilitetstesting, og regresjonsanalyse og korrelasjonsanalyse ble videre gjennomført for å avdekke sammenhengene mellom de ulike variablene. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at emosjonell intelligens er positivt korrelert med transformasjonsledelse og contingent reward, og negativt relatert til laissez faires-ledelse. Ingen korrelasjon ble funnet mellom emosjonell intelligens og management by exception-active. Transformasjonsledelse har gjennom empiri og forskning vist seg å ha stor effekt på medarbeiders resultater og tilfredshet (Frias et al., 2021). Sammenhengen mellom emosjonell intelligens og transformasjonsledelse indikerer derfor at ledere med god emosjonell kjernemuskulatur, kan være av stor betydning for organisatoriske resultater. Emosjonell intelligens kan derfor være nyttig som et integrert element i ulike organisatoriske prosesser som rekruttering, forfremmelse og lederutvikling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomhet consultingen_US
dc.titleHvordan påvirker leders emosjonelle kjernemuskulatur opplevd lederadferd hos medarbeideren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record