Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMaske, Ragnhild
dc.contributor.authorLøken, Charlotte Spro
dc.contributor.authorAldrin, Joachim Viktor
dc.date.accessioned2022-11-01T07:39:21Z
dc.date.available2022-11-01T07:39:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029229
dc.descriptionExecutive Master of Management i Consulting fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne prosjektoppgaven dreier seg om identitetsledelse i en virksomhet i sterk vekst. Vi ønsker i denne oppgaven å se på om det utøves identitetsledelse i Norsk helsenett (heretter omtalt som NHN) på nåværende tidspunkt, og spesielt interessant er dette da virksomheten har et strategisk mål om å skape en felles identitet for sine medarbeidere, og oppgaven undersøker om virksomheten er klar for dette eller om det må fokuseres på lederutvikling ved igangsetting. Fokus i oppgaven er mellomledere i virksomheten. Disse sitter nært medarbeider og har en viktig rolle for å skape sosial identitet. Vi har tatt utgangspunkt i sosial identitetsteori, og fokuserte på Haslams fire dimensjoner for identitetsledelse; 1) Ledere som gruppeprototyper – Being one of us, 2) Ledere som gruppemestre – Doing it for us, 3) Ledere som entreprenører av identitet – Crafting a sense of us og 4)Leder som forankrer av identitet – Making us matter. Dette ledet oss til hovedhypotesen: Ledere i Norsk helsenett utøver identitetsledelse, der utøvelse av de fire dimensjonene danner underhypotesene. Vi har kort vært innom, og bekreftet gjennom teori og andre studier, to tilleggshypoteser/forutsetninger om at felles identitet kan bygges gjennom identitetsledelse og at forskningen er overførbar til Norske forhold og trolig NHN. Oppgaven har i utgangspunktet en kvantitativ tilnærming og hypoteser ble testet gjennom spørreundersøkelser sendt ut til samtlige 81 mellomledere. Ved bruk av Likert-skala basert på Identity Leadership Inventory har man også noe mulighet til kvalitativ drøfting av svarene. Responsen ble for lav for å gi et signifikant utvalg, men for vårt utvalg måtte vi falsifisere to av fire underhypoteser. Dersom resultatene er gjeldende for resten av virksomheten gir det likefult et positivt bilde av virksomhetens egnethet for å gå videre med å skape en felles identitet, dog med noe aktiv ledelsestrening på et par identifiserte områder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectkonsulentvirksomhet consultingen_US
dc.titleThe Sense of Usen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel