Show simple item record

dc.contributor.authorSkullerud, Nina Brundtland
dc.contributor.authorBarstad, Ronja Maria
dc.date.accessioned2021-09-27T10:14:11Z
dc.date.available2021-09-27T10:14:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783693
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra utlandet. Det kan være vanskelig for forbrukere å ta stilling til om produksjonen og forretningspraksisen bak merkevarene de kjøper er etisk, da dette ikke nødvendigvis er regulert gjennom arbeidsmiljølov og lov om avfallshåndtering. I denne oppgaven har vi valgt å benytte oss av et deskriptivt forskningsdesign inspirert av en studie gjort av Rizkallah (2012) «Brand-Consumer Relationship And Corporate Social Responsibility: Myth Or Reality & Do Consumers Really Care?». Vi har undersøkt hva som skiller de samfunnsbevisste forbrukerne fra resten av populasjonen og forbrukeres generelle holdning til virksomheters samfunnsansvar. Dette gjorde vi gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse som ble utformet i Qualtrics og innhentet data ble analysert i JMP-programvare. Følgende problemstilling la føringer for oppgaven: Er forbrukere blitt mer bevisste på selskapers samfunnsansvar, og hvem er de samfunnsbevisste forbrukerne? Spørreundersøkelsen inneholdt spørsmål knyttet til holdning til CSR og holdning til samfunnsansvar som forbruker. Avslutningsvis inkluderte vi demografiske variabler. Resultatene i studien er bekreftet ved hjelp av statistiske analyser som omfatter dummy-regresjon og Kji-kvadrat test. Etter å ha gjennomført en kvantitativ analyse fikk vi indikasjoner på at kjønn og alder kan bidra til å beskrive den samfunnsbevisste forbruker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleDen samfunnsbevisste forbrukeren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record