Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBremer, Natalie Elise Norton
dc.date.accessioned2021-09-27T08:39:37Z
dc.date.available2021-09-27T08:39:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783637
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg Zero Emission Citizen som utvikles av TietoEvry, Ducky og Asplan Viak. Besvarelsen vil ta utgangspunkt i teamet til TietoEvry, da det er min kontaktbedrift. Prosjektet handler om å utvikle en innbyggerportal med data fra offentlige registre, private aktører og innbyggerens egne opplysninger, som skal beregnes til et nøyaktig klimautslipp i en klimakalkulator for kommuner, næringslivet og forbrukere. Prosjektets mål er å skape et nytt og effektivt digitalt verktøy for å oppnå FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon innen 2030. TietoEvry er en tradisjonell og hierarkisk organisasjon som benytter seg av et scrumteam i dette prosjektet. Prosjektet er matriseorganisert, og i tillegg samarbeider de med Ducky som er en mindre, og hel-agil bedrift. Jeg ønsker derfor å se nærmere på effekten av scrum som arbeidsmetode i prosjektet. Scrum metodikken forutser hyppig kommunikasjon, motiverte ansatte, og et innovasjonsprosjekt er sterkt preget av usikkerhet. Dermed kom jeg frem til problemstillingen: ”Hvilken effekt har scrum metodikken på motivasjon og kommunikasjon samt usikkerhetshåndtering i innovasjonsprosjektet Zero Emission Citizen?” Teoridelen består av relevant teori for å besvare problemstillingen. Videre undersøker jeg problemstillingen nærmere gjennom kvalitativ metode og dybdeintervju av fem personer fra scrumteamet til TietoEvry. Analysen består av teorien fra teorikapitlet og funnene fra dybdeintervjuene i metodekapitlet. Avslutningsvis konkluderer jeg med at scrum metodikken fører til mer kommunikasjon i teamet, men ikke nødvendigvis bedre på bakgrunn av ulikhetene hos TietoEvry og Ducky. I tillegg er prosjektet et matriseprosjekt hos TietoEvry som gjør at teamet har ulike forutsetninger for å delta i kommunikasjonen. Motivasjonen i teamet er drevet av målet, og menneskene som er involvert, og ikke nødvendigvis scrum metodikken. Scrum metodikken egner seg godt i dette prosjektet i forhold til usikkerhetshåndtering, fordi prosjektet utvikles etter hver sprint, og teamet har mulighet til å justere leveransene basert på kundenes ønsker. Gjennom klare forventningsavklaringer av kommunikasjon og dokumentasjon av usikkerhetene kan teamet få en enda bedre effekt av scrum metodikken i prosjektet, men også i fremtidige smidige prosjekter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectprosjektledelseen_US
dc.titleEffekten av Scrum Zero Emission Citizenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel