Show simple item record

dc.contributor.authorNyhus, Ingrid Kvamme
dc.contributor.authorHelgesen, Pia Charlotte Deinboll
dc.date.accessioned2021-09-21T08:06:57Z
dc.date.available2021-09-21T08:06:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779758
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan senterledelsen på Sartor Storsenter kan benytte ulike motivasjonsmetoder for å stimulere innsats og bedre selgerprestasjoner blant butikksjefene på senteret. Vi var spesielt interessert i hvilke motiverende aktiviteter senterledelsen utfører i dag, potensielle forbedringsområder og hvilke effekter det vil gi. Vi valgte å fokusere på nevnte tema fordi vi anser det som helt nødvendig at det foreligger motivasjon blant butikksjefene på et kjøpesenter for å oppnå gode salgsresultater og en sikker fremtid. Til tross for at motiverende senterledelse har blitt mer aktuelt de siste årene på grunn av økt konkurranse og kjøpesenterdød, finnes det svært lite litteratur på området. I første del av oppgaven tok vi for oss flere motivasjonsteorier som vi har vurdert som relevante for senterledelsen med tanke på motivasjon. Vi har sett på indre og ytre motivasjon, Maslows behovsteori og DISC-modellen. Dette har tydeliggjort ulikhetene som finnes blant de ansatte og gitt oss innsikt i hvordan senterledelsen best kan motivere de forskjellige butikklederne. I tillegg har vi sett på likeverdsteori, jobbkarakteristikamodellen, målsettingsteorier og belønningssystemets påvirkning på motivasjon. Til å besvare hvilken effekt motivasjon kan ha for bedriften, har vi benyttet Service Profit Chain, som konkretiserer at dersom den interne kvaliteten er god, vil også den eksterne servicekvaliteten være god. I analysedelen av oppgaven har vi benyttet oss av egen innhentet primærdata fra dybdeintervju med markedssjef på Sartor Storsenter, ekspertuttalelser fra nåværende og tidligere senterledere, samt data som er innhentet gjennom spørreundersøkelse blant butikksjefene på senteret. Dataen ble så analysert og knyttet opp mot teorien. Funnene våre viser at senterledelsen helt klart er en viktig motivasjonskilde for butikklederne på Sartor og at motivasjonsnivået påvirker deres prestasjoner. Til tross for at markedssjef selv mener de ofte er rundt i butikkene, viser resultatene at mange ønsker mer synlighet fra senterledelsen, annerkjennelse, tilbakemeldinger og et bedre sosialt miljø.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectsalgsledelseen_US
dc.subjectpersonlig salgen_US
dc.titleSARTOR STORSENTERen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record