Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Stine
dc.contributor.authorBrækkan, Lina-Therese Schiager
dc.contributor.authorSørlie, Tormod Bjerkrheim
dc.date.accessioned2020-10-19T09:57:45Z
dc.date.available2020-10-19T09:57:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683596
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractVi er nå i den fjerde industrielle revolusjonen, som kommer til å endre den måten vi lever, jobber og kommuniserer med hverandre på. Digitaliseringen fører til at etablerte virksomheter transformeres, nye selskaper utformes og arbeidsgivere jakter digital spisskompetanse som aldri før. Digitale teknologier kommer inn og endrer virksomhetene og vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan dette påvirker HR, og kom dermed frem til følgende problemstilling: “Hvordan påvirker digitaliseringen HR sin rolle i virksomheten?” For å besvare vår problemstilling på en hensiktsmessig måte, fant vi relevant teori om HR, digitalisering og det nye arbeidslivet. Vi benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode, der vi gjennomførte dybdeintervjuer med 10 informanter som vi anså som svært relevante for dette temaet. Utvalget er representert av en administrerende direktør, ulike HRdirektører og eksperter på digitalisering, hvor alle har lang erfaring og gode innsikter rundt problemstillingens tema. Det innsamlede datamaterialet ble kategorisert og analysert, som videre førte til at vi fant flere interessante funn. Under intervjuene så vi at informantene stort sett hadde likt syn på hvordan digitaliseringen vil påvirke HR sin rolle, med noen avvikende svar på enkelte spørsmål. Gjennom analyse og drøfting av funn, som vi har knyttet opp mot teorien vår, har vi kommet frem til at det er flere områder ved HR sin rolle som blir påvirket på grunn av digitaliseringen. For det første krever dagens markeder en helt annen evne til problemløsning, innovasjon og samhandling på tvers av organisatoriske siloer. For å lykkes må virksomheter ta i bruk andre organisasjonsformer enn dagens tradisjonelle funksjonsbaserte. HR bør jobbe tett med alle avdelingene for å vite deres utfordringer og behov, og legge til rette for tverrfaglig teamarbeid. HR bør få en rolle i ledergruppen, da det er viktig at HR kjenner forretningen og de strategiske målene, for å kunne jobbe mer strategisk ved å forstå arbeidet som skal utføres og omfanget av alternativer for å få arbeidet utført. Studien har vist oss at HR vil spille en viktig rolle i å hjelpe virksomheten med å navigere de nye måtene å jobbe på og engasjere arbeidsstyrken. Digitalisering av prosesser vil frigjøre kapasitet til å drive mer med verdiskapende HR-arbeid, som leder- og kompetanseutvikling, rekruttering av riktig kompetanse og talenter, kultur- og omdømmebygging for å tiltrekke seg og beholde kritisk kompetanse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectHRMen_US
dc.subjecthuman resource managementen_US
dc.titleHvordan påvirker digitaliseringen HR sin rolle i virksomheten?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record