Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLillekvelland, Helene
dc.date.accessioned2020-01-31T11:41:41Z
dc.date.available2020-01-31T11:41:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2639043
dc.descriptionExecutive Master of Management i Grønn vekst og konkurransekraft fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg sett nærmere på om veikartene som ble utarbeidet i forbindelse med ekspertutvalget for grønn konkurransekrafts arbeid. Jeg har sett på om veikartet som landbruk-, mat- og drikkenæringen leverte til ekspertutvalget har blitt fulgt opp, både fra næringens side og fra regjeringens side. Jeg har også sett på om ekspertutvalgets anbefalinger til regjeringen for næringen har blitt fulgt opp. Det har kommet frem at næringen i stor grad har fulgt opp tiltakene som ble skissert i næringens eget veikart. Regjeringen har også i stor grad fulgt opp veikartenes anbefalinger knyttet til virkemiddelapparatet. Flere av de foreslåtte tiltakene har fått økte eller ferske bevilgninger i Jordbruksavtalen. Der oppfølgingen syntes å ha sviktet mest, er på forskning og innovasjon. Regjeringen har også fulgt opp ekspertutvalgets anbefalinger for jordbruket i form av at de har innledet klimaforhandlinger med jordbruket. Inngangen i forhandlingene var i stor grad i tråd med ekspertutvalgets anbefalinger. Beregninger i endringen av utslippsintensiteten for jordbruket og næringsmiddelindustrien kan ikke vise at det har vært grønn vekst i næringene i perioden 1990-2017. Ekte grønn vekst er her definert ved en forbedring i utslippsintensiteten på 5 prosent per år. Det er også beregnet GEVA (green house gas emission per unit of value added) for TINE og Felleskjøpet Agri i 2017 og 2018. TINE kan vise til en forbedring i GEVA på over 5 prosent fra 2017 til 2018 og kan således sies å ha hatt grønn vekst i perioden. Felleskjøpet har hatt en forverring av GEVA i perioden. Jeg har også diskutert utfordringer ved å bruke utviklingen av GEVA som et mål på grønn vekst i jordbruk og næringsmiddelindustri. Jeg vil rette en takk til Bjørn Malm, André Monsrud og Åge Klepp for å ha stilt opp i intervjuer som har bidratt med innsikt i næringens arbeid med grønn konkurransekraft. En ekstra takk til Klepp som har sparret med meg underveis i prosessen, akkurat nok til å hindre meg fra å ramle i en dyp akademisk brønn som det ville vært vanskelig å komme seg ut av. Takk også til Tobias Lillekvelland for gjennomlesning og innspill.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectgrønn vekstnb_NO
dc.subjectkonkurransekraftnb_NO
dc.subjectGreen Growthnb_NO
dc.subjectCompetitive Advantagenb_NO
dc.titleGrønn vekst og konkurransekraft i jordbruket og matindustriennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel