Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsrud, Elisabeth
dc.contributor.authorJohnsrud, Beate Kristine
dc.date.accessioned2019-10-09T10:22:15Z
dc.date.available2019-10-09T10:22:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621119
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractVed utarbeidelse av denne oppgaven har vi sett at det i mange tilfeller er umulig å skille mellom korttidsutleie og langtidsutleie, og at begge formene for utleie kan utløse avgiftsplikt etter reglene i Mval.§5-5. Det kan heller ikke sies at det har noen sammenheng om hvilken markedsføringskanal som er benyttet for å annonsere utleieobjektet, selv om man i hovedsak henvender seg til turistmarkedet ved å markedsføre utleieobjektet på delingsøkonomiplattformen til Airbnb. For å avklare om en utleie er avgiftspliktig eller unntatt fra avgiftsplikt må man se på de faktiske forholdene, nemlig hva formålet med utleien er. Hvis leieforholdet er til ferieformål blir utleier avgiftspliktig, forutsatt at den nedre grensen for avgiftsplikt er oppfylt, mens er leieforholdet til et boligformål er utleier unntatt fra avgiftsplikt. Vi har analysert om delingsøkonomiforetaket Airbnb er en formidler eller en utleier, ved å se på de ulike typene av utleiere og formidlere, samtidig som vi har sammenlignet de med Uber som driver delingsøkonomiforetak innen for persontransport. Siden Airbnb er å anse som en formidler vil avgiftsplikten avhenge av om utleier er næringsdrivende eller driver en ikke-økonomisk virksomhet, og vi har derfor sett på næringsbegrepet i merverdiavgiftsrettens forstand. For å se på hvilke krav som må være oppfylt for at en privatperson eller næringsdrivende skal bli merverdiavgiftspliktig. Det viser seg at det norske regelverket for utleie av fast eiendom, og da spesielt rettet mot ferieformål er mer likt det svenske regelverket, enn det danske. Hvis man ser på de svenske reglene, så har de klarere regler for hvilke krav som må være oppfylt for at avgiftsplikten skal tre inn, mens de danske reglene er mye strengere enn de norske. Siden privat personer må fraskrive seg bruksretten på feriebolig ved utleie, samtidig som fradragsretten sjeldent slår ut, slik at det er nesten umulig å få fradrag for merverdiavgiftskostnader som er knyttet til avgiftspliktig utleie.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectskatterettnb_NO
dc.subjectavgiftsrettnb_NO
dc.titleNår inntrer skatteyters plikt til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret ved utleie av fast eiendom, med hovedfokus på airbnb leiligheter?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel