Show simple item record

dc.contributor.authorSkodbo, Tobias
dc.contributor.authorWerner, Hans Wilhelm
dc.contributor.authorSchjoldager, Jonas Omdal
dc.date.accessioned2019-10-03T07:53:43Z
dc.date.available2019-10-03T07:53:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619959
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractVi har i vår oppgave gjennomført en verdivurdering av Knekken AS. Selskapet er et entreprenørselskap med base på Østlandet. Selskapet utfører oppdrag innenfor veiprosjekter over hele landet. Oppgaven starter med at vi presenterer selskapet og bransjen, og problemstillingen vi har valgt for oppgaven: Hva er verdien av Knekken AS? For å kunne besvare denne problemstillingen ser vi først på relevant teori i forbindelse med verdivurdering. Her ser vi på ulike verdsettelsesmetoder og presenterer så den metoden vi velger å benytte oss av i vår verdivurdering. Vi endte med å benytte oss av en fri kontantstrøm metode der vi bruker EBITDA som et estimat på kontantstrøm fra drift. Videre i oppgaven gjennomfører vi en strategisk analyse ved å se på de makroforhold som påvirker driften til selskapet, og hvilke interne forhold som kan bidra til at bedriften vil opprettholde sin markedsposisjon. Etter dette analyserer vi historisk regnskap og balanse, for å få et innblikk i selskapets historiske soliditet, likviditet og lønnsomhet. I regnskapsanalysen har vi også sammenlignet resultater og nøkkeltall med andre aktører i bransjen for å kunne si noe om hvordan bedriften klarer seg i forhold til lignende selskaper. I budsjetteringsdelen kombinerer vi funn fra tidligere analyser for å sette opp estimater for fremtidige regnskap og balanseregnskap. Det er disse budsjettene vi har lagt til grunn for å videre prognostisere kontantstrømmer for en tiårsperiode frem i tid. Samt beregne en terminalverdi for kontantstrømmene etter denne perioden. For å kunne bruke kontantstrømmene til å verdsette selskapet fant vi selskapets samvariasjon med markedet i form av selskapets betaverdi, for så å beregne selskapets avkastningskrav. Dette ble beregnet til å være 9,53%. Vi bruker dette som neddiskonteringsfaktor for å finne nåverdien av våre estimerte kontantstrømmer. For å kontrollere verdien vi kom frem til ved hjelp av neddiskontert kontantstrøm metode har vi brukt multipler fra sammenlignbare børsnoterte selskaper til å understøtte vårt opprinnelige estimat. Til slutt brukte vi Monte Carlo simulering for å teste estimatets sensitivitet for endrede inputparametere. Simuleringen viser høy volatilitet i nåverdien fra kontantstrømmene, men ettersom en verdivurdering aldri vil være en nøyaktig prising, men heller et grovt estimat, velger vi å beholde verdien fra vår kontantstrøm. Vi verdsetter dermed Knekken AS til rundt 380.000 TNOK.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Knekken ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record