Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvernaas, Helene Broch
dc.contributor.authorSkarpenes, Pernille
dc.contributor.authorSveen, Alexander
dc.date.accessioned2019-09-23T12:26:00Z
dc.date.available2019-09-23T12:26:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618246
dc.descriptionBacheloroppgave i digital markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven innen digital markedsføring tar for seg hvordan chatbots, som en underkategori av kunstig intelligens, påvirker oppfattet servicekvalitet. Dette vil gi oss en indikasjon på hvordan oppfattet servicekvalitet har en påvirkning på kundetilfredsheten, ved bruk av chatbot. Formålet med studiet er å avdekke hvilken påvirkning bruk av chatbot har på opplevd servicekvalitet og tilfredshet i sammenheng med teknologiutviklingen. Resultatene som fremkommer i studiet vil gi nyttig informasjon om hvilke tiltak som bør stå i fokus ved utviklingen av bedriftenes fremtidige kundeservice. For å avdekke forholdet mellom opplevd servicekvalitet og tilfredshet ved bruk av chatbot har vi utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan påvirker chatbot kundenes tilfredshet i kontakt med bedriftene, og vil dette ha noen effekt på fremtidens kundeservice? Videre presenteres det teoretiske rammeverket som vil danne grunnlaget for videre metode og analyse i studiet. Vi presenterer blant annet Service Quality Model som består av fem faktorer som skal ha vesentlig betydning for servicekvaliteten. På bakgrunn av det teoretiske rammeverket vil vi kunne se hvilke faktorer som er relevant for å svare på problemstillingen. I neste del av studiet følger en metodisk fremstilling som danner grunnlag for den utarbeidede undersøkelsen og resultatene. For å kunne svare på problemstillingen har vi valgt å utforme seks undersøkelsesspørsmål med tilhørende hypoteser. Vi finner det hensiktsmessig å benytte oss av en kvantitativ spørreundersøkelse med et deskriptivt design, da vi ønsker å trekke relativt sikre konklusjoner om hvordan ulike variabler vil påvirke oppfattet servicekvalitet og videre tilfredshet. For å besvare undersøkelsesspørsmålene og hypotesene har vi gjennomført en multippel regresjonsanalyse og en T-test. Den multiple regresjonsanalysen viser hvordan de uavhengige variablene påvirker den avhengige variabelen. I analysen kommer det frem at faktorene Empati og Tillit er de to faktorene som har en påvirkning på Kundetilfredshet. I T-testen kommer det frem at brukerne av chat med menneske er generelt mer tilfreds enn brukerne av chatbot. Basert på resultatene fra analysene vil vi diskutere om dette vil ha noe effekt på fremtidens kundeservice som en avslutning før vi konkluderer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectdigital markedsføringnb_NO
dc.titleChatbot og kundetilfredshet - fremtidens kundeservicenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel