Show simple item record

dc.contributor.authorHolm, Mia
dc.contributor.authorHaraldsen, Helene
dc.contributor.authorAndresen, Tina Cecilie Hoel
dc.date.accessioned2018-11-16T08:34:15Z
dc.date.available2018-11-16T08:34:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573126
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg merkenavnet og klesprodusenten Moods Of Norway og deres reise fra eventyrlig suksess til konkurs høsten 2017. Det er nettopp også dette problemstillingen vi har utarbeidet forteller; Hvilke faktorer førte Moods of Norway fra eventyrlig suksess til fiasko? For å besvare denne problemstillingen har vi belyst interne undersøkelsesområder vi mener kan ha hatt en medførende grunn til konkursen. Innad i disse områdene har vi ved hjelp av ulike relevante teorier forsøkt å belyse situasjonen MoN har vært i de siste årene for å forstå hvorfor utfallet ble som det ble. For å avgrense oppgaven har vi valgt å fokusere på interne faktorer i MoN som førte til konkurs. Vi har ikke tatt høyde for ekstern påvirkning. Oppgaven er delt inn i ulike hoveddeler. I del en av oppgaven ser vi nærmere på trender i den norske retail bransjen. Vi ser først på hvordan retail bransjen med fokus på bekledningsbutikker utvikles i Norge før vi ser på økende bruk av e-handel og digitale trender som er i sterk vekst både i Norge og i verden. I del fire tar vi for oss et metode kapittel. Her forteller vi hvilket design vi har benyttet oss av i oppgaven og både hvilke sekundær og primærkilder vi skal bruke, samt hvorfor vi har valgt akkurat dette designet og fremgangsmåten. I neste del har vi analysert dybdeintervjuene og identifisert fire faktorer vi mener var utslagsgivende for Moods of Norway i reisen fra suksess til fiasko. Disse faktorene har vi så formulert inn i 4 undersøkelsesområder som vi har redegjort for nærmere ved å benytte oss av ulike teorier og artikler for å belyse hvorfor vi mener de valgte områdene er svært relevante. I den siste delen av oppgaven vil vi først oppsummere hovedessensen i undersøkelsesområdene før vi videre kommer med noen generelle anbefalinger til andre bedrifter i samme bransje. Disse anbefalingene har vi gjennom vårt arbeid med oppgaven kommet frem til av egne refleksjoner. Sist men ikke minst har vi svart på vår problemstilling med endelig konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleHvilke faktorer førte Moods of Norway fra eventyrlig suksess til fiasko?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record