Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Maja
dc.contributor.authorFimland, Emilie Scherer
dc.contributor.authorBerg, Marthe
dc.date.accessioned2018-11-15T12:48:20Z
dc.date.available2018-11-15T12:48:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2573032
dc.descriptionBacheloroppgave i Retail management fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet frem til følgende problemstilling: ”Hvordan kan klesbransjen etablere en sømløs omnikanalstrategi?” Vi ønsker å presisere at denne oppgaven tar for seg klesbransjen isolert sett, hovedsakelig av to årsaker. Den ene årsaken er at det er en av de mest komplekse bransjene å innføre strategien i ettersom forbrukerne forventer at varen skal være tilgjengelig for berøring og prøving. Dette fører til at terskelen her er høyere for å bestille på nett, sammenlignet med andre bransjer. Den andre årsaken er at klesbransjen henger lengst etter i implementeringen av en omnikanalstrategi, både sammenlignet med andre bransjer i Norge som eksempelvis kosmetikk og elektronikk, men også generelt sammenlignet med resten av Europa. Oppgaven baserer seg på et litteraturstudie hvor hensikten er å tilegne seg en bredere forståelse og flere synspunkter rundt begrepet omnikanalstrategi. Som en del av litteraturstudie blir det presentert et teoretisk rammeverk som tar for seg hva som er avgjørende for bedrifter når de skal implementere en omnikanalstrategi. For å se denne teorien i praksis blir Ferner Jacobsen trukket frem som eksempel. Videre bygger metodedelen på kvalitativ metode i form av observasjon og dybdeintervju, samt kvantitativ metode gjennom en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er til slutt analysert ved hjelp av JMP og Qualtrics. Et fundamentalt funn fra analysene fastsetter at dagens forbrukere forventer noe bedriftene ikke tilbyr i dag. Løsningen på dette kan være å etablere en omnikanalstrategi, der vekten vil ligge på å fremtre som mer kundesentriske og tilby en sømløs handelsopplevelse. Hvilke faktorer som er avgjørende for bedriftene å fokusere på konkretiseres i konklusjonen. Denne baseres på litteraturstudie, supplert med funn fra de kvantitative og kvalitative analysene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectvarehandelsledelsenb_NO
dc.subjectretail managementnb_NO
dc.titleOmnikanalstrategi i klesbransjen.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record