Show simple item record

dc.contributor.authorLyng, Helle Kristine
dc.contributor.authorSkjæret, Karoline Hind
dc.date.accessioned2018-11-14T11:23:41Z
dc.date.available2018-11-14T11:23:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572808
dc.descriptionBacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det bærer noe nytte for virksomheter og fortsette å utvikle nye former for kundeklubber for å skape kundelojalitet. Oppgaven er delt opp i 5 hoveddeler: I del 1 blir valg av tema og formålet med valget presentert. Dette for å gi en forklaring på hva oppgaven skal løse. Problemstillingen avsløres og det blir kort forklart hvordan oppgaven er avgrenset. Del 2 er teoridelen, med en bred utdyping av begrepene relasjonsbygging, lojalitet og kundelojalitet. Her forklarer vi viktigheten av å bygge relasjoner gjennom integrasjon av salgskanaler, påvirkning utdypes i Cialdini´s teori og den strategiske tilnærmingen blir forklart gjennom benyttelse av mirakel-metoden. Til slutt kommer vi inn på styring av kundelojalitet hvor ulike modeller og systemer er nevnt; NKB-modellen, Trekomponentmodellen og CRM-systemer. For å få svar på vår problemstilling blir det utført dybdeintervju for et utvalg kunder som handler klær i klesbutikker. I del 3 presenteres undersøkelsens design og utforming. I del 4 presenteres dataene som fremkommer i dybdeintervjuene. Del 5 er den avsluttende delen hvor vi drøfter svarene fra undersøkelsen og svarer på problemstillingen ved hjelp av funnene fra undersøkelsen og teoretisk forsterkning av funnene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsalgsledelsenb_NO
dc.titleRelasjonsbygging og kundelojalitetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record