Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorValvik, Sandra Lillesalt
dc.contributor.authorBjørkedal, Veronika Dale
dc.contributor.authorGjerde, Karoline
dc.date.accessioned2018-11-14T11:14:37Z
dc.date.available2018-11-14T11:14:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572798
dc.descriptionBacheloroppgave i Kampanjeutvikling fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven vil vi presentere en integrert kommunikasjonskampanje vi har utarbeidet for Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Hensikten med kampanjen er å øke besøkende av målgruppen studenter i alderen 18-25 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt i de fire fasene beskrevet i Strategic Planning for Public Relations; Formativ research, strategi, taktikk og måling & evaluering (Smith, 2017). I fase 1 for kampanjeplanleggingen tar vi for oss formative undersøkelser, metoder for datainnhenting, herunder sekundær- og primærdata ved bruk av kvalitativ og kvantitativ metode. Sekundærdataene som blir presentert i oppgaven har gitt oss innsikt i et helhetlig perspektiv på Kodes utfordringer. Med bakgrunn i teori og primærdata vil vi foreslå hvordan de skal møte utfordringene og den nåværende situasjonen. For å få innsikt i målgruppen som er studenter i alderen 18-25 år har vi innhentet og analysert primærdata om holdninger, problemer, hindringer, kjennskap, atferd, og kunnskap knyttet til Kode. Valg av målgruppe for kampanjen ble valgt da Kode ikke tiltrekker studenter og ønsker å finne ut hvorfor dette er tilfellet, og ikke minst hvordan de kan nå ut til denne målgruppen. Funn fra den kvantitative undersøkelsen viser at 94 av 165 respondenter ikke har vært på Kode, fordi synligheten og kjennskap er lav. I fase 2 utviklet vi et overordnet mål for kampanjen basert på bestillingen fra klienten, men også funn fra kvalitative og kvantitative undersøkelser; Hvordan kan Kode informere og engasjere studenter i aldersgruppen 18-25 år, som på sikt vil øke besøkstallene i denne aldersgruppen? For å oppnå det overordnede målet har valgt å ta i bruk en engasjerende kommunikasjonsstrategi, da målgruppen Kode vil nå ut til har lite kunnskap til museet og er lite mottakelige. I fase 3 har vi utarbeidet taktiske grep for å nå våre mål og delmål i strategien som er definert i fase 2. Etter analyse av målgruppens medievaner vil vi taktisk ta i bruk en mediemix bestående av Facebook og Instagram, som egne, fortjente og betalte mediekanaler. I fase 4 går vi nærmere inn på måling og evaluering av kampanjen, og hvilke kriterier som skal bestemme om kampanjen har vært effektfull.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectkampanjeutviklingnb_NO
dc.subjectPRnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjonnb_NO
dc.titleKampanjeplan for Kode kunstmuseer og komponisthjemnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel