Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCarolan, Yvette
dc.contributor.authorAass, Benedicte
dc.date.accessioned2018-11-07T14:59:13Z
dc.date.available2018-11-07T14:59:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571479
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker sammenhengen mellom andel kvinner i et bedriftsstyre og lønnsomhet. Vedtaket om kjønnskvotering i norske allmennaksjeselskaper ble innført i 2005, og innebar at bedrifter ble lovpålagt et krav om kvinnerepresentasjon i styrene på 40%. Siden dette har flerfoldige studier og forskningsrapporter blitt utarbeidet med Norge som forskningsobjekt. Målet har vært å besvare spørsmålene rundt de finansielle effektene av økt kvinnerepresentasjon i bedriftsstyrer. Resultatene i de ulike arbeidene er svært varierende, alt fra betydelig økt lønnsomhet, til rapporter om ingen statistisk grunnlag eller bemerkelsesverdige konsekvenser for virksomhetens verdi. Vårt ønske ligger i å foreta en egen undersøkelse av problemstillingen, gjennom en regresjonsanalyse gitt de variablene vi begrunner som relevante. Problemstillingen er undersøkt empirisk ved å utnytte regresjonsanalyser gjennom paneldata. For å uttrykke lønnsomheten har vi tatt i bruk målene egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet. Disse fungerer som ligningens avhengige variabel, og setter oss i stand til å observere hver enkelte koeffisients påvirkning på lønnsomheten. Dataen er innhentet gjennom Centre of Corporate Governance Research, en høyt kvalitetssikret organisasjon. Datasettene omfatter norske virksomheter i perioden 2000 – 2015. Regresjonen er testet gjennom statistikkprogrammet STATA, gitt en utarbeidet hovedmodell for problemstillingen. Denne hovedmodellen er videre justert og testet for å forsikre reliabilitet og dypere forståelse. Modellens forklaringskraft R2 på henholdsvis 13,3% og 9,67% ved EKR og TKR indikerer at det eksisterer flere variabler som forklarer lønnsomhetsmålene. Ettersom vårt ønske er å studere påvirkningskraften til andel kvinner i et bedriftsstyre og ikke generelle faktorer med innvirkning på lønnsomhet, kan vi ta utgangspunkt i at modellen er holdbar for testens formål. I resultatene fremkommer det at andel kvinner i et bedriftsstyre har en signifikant negativ effekt på lønnsomheten. Dette innebærer at økt representasjon av kvinner vil redusere virksomhetens rentabilitet, med en gjennomsnittlig reduksjon på 0,0964 per 10% økning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.titleEn økonometrisk analyse av lønnsomhet ved kvinner i norske bedriftsstyrernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel