Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSyed, Ghazi Alamdar
dc.contributor.authorEkholt, Carsten
dc.contributor.authorAkhsay, Mohammed
dc.date.accessioned2017-11-22T11:29:56Z
dc.date.available2017-11-22T11:29:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467539
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractVi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt for ulike former for økonomisk kriminalitet - noen mer tradisjonelle enn andre. Som følge av at hverdagen vår blir mer digitalisert har også de med mindre ærlige hensikter sett sitt snitt til å bevege fokuset sitt mot den digitale delen av våre liv. Vi har kikket nærmere på behandlingen av identitetstyveri-saker i Storebrand. Ved at dette er et relativt nytt fenomen har virksomheten ikke fått på plass gode rutiner for å effektivt løse slike saker i dag, og vi fikk i oppgave å se nærmere på hva som kunne gjøres. I vårt arbeid har vi tilegnet oss kunnskap om Lean og hvordan det kan implementeres i praksis. Vi har gjennom samtaler, intervjuer og kvantitative data fått en god oversikt over hvordan saksbehandlingsprosessen foregår i et stort selskap. I analysedelen har vi gått gjennom de ulike stegene i behandlingen av ID-tyverisaker og hvordan Lean kan implementeres. Vi har brukt verdistrømsanalyse (VSM) for å se på aktivitetene som utføres i dag (Current State Map), hva som er sløsing og hvilke tiltak som bør gjennomføres. Vi har hatt dialog med de ulike aktuelle avdelingene i Storebrand underveis i hele prosessen for å forsøke å finne praktiske og gjennomførbare tiltak. I tillegg har vi også hatt møte med Lean Consulting for å hjelpe oss å se oppgaven fra et praktisk implementeringssynspunkt. Etter å ha kartlagt hva som burde forbedres og hvilke tiltak som kunne forbedre prosessen utarbeidet vi et Future State Map for å se endringene i verdikjeden. BTH 95031 0960413 0978310 0982601 Side v I de økonomiske beregningene har vi forsøkt å se på hvordan de ulike tiltakene påvirker kostnadene for Storebrand på kort og lengre sikt, noen fremtidige scenarioer som kan oppstå og konsekvensen av å ikke implementere. Avslutningsvis har vi sett på svakhetene i oppgaven vår, både når det gjelder datainnsamlingen og i hvilken grad de økonomisknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectinvesteringsanalysenb_NO
dc.titleLean Storebrandnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel