Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Ole Kjetil
dc.contributor.authorTrymbo, Randi Lie
dc.date.accessioned2017-11-09T10:26:34Z
dc.date.available2017-11-09T10:26:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465177
dc.descriptionExecutive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien var å undersøke om ledernes verbalt uttrykte påvirkning kunne endre deltakernes egne forventninger (mestringstro), og den enkeltes fysiske prestasjoner. Det ble undersøkt om grupper som fikk positiv eller negativ priming endret utfall på mestringstro og prestasjoner i forhold til en kontrollgruppe. Forsvaret ble valgt som arena for felteksperimentet. Tilgjengelighetsutvalget bestod av ungdom som var nøye selektert i forhold til Forsvarets krav, og som selv hadde ønsket å gjennomføre sin førstegangstjeneste ved militærpolitiet. Når begge kjønn ble analysert samlet ble ingen signifikante funn gjort, og resultatene viste ingen støtte for at hverken positiv eller negativ påvirkning hadde noen innvirkning på den enkeltes mestringstro eller prestasjoner. Derimot tydet funnene på at kjønn modererte effekten av priming på mestringstro og fysiske prestasjoner. De mannlige deltagerne opprettholdt eller økte sin mestringstro og prestasjon ved positiv priming og reduserte sin mestringstro og prestasjon ved negativ priming. De kvinnelige deltagerne opprettholdt eller økte også sin mestringstro og prestasjon ved positiv priming, men reagerte motsatt av menn ved negativ priming. Ved negativ priming kunne det være en tendens til at at «omvendt psykologi» inntrer, ved at kvinner økte sin mestringstro og prestasjon betraktelig ved negativ priming for de fleste øvelser. Resultatene viste videre at menn undervurderte egen mestringsevne, mens det var indikasjoner på at kvinner overvurderte sin mestringsevne, selv om sistnevnte funn ikke er statistisk signifikante. En mulig forklaring på de observerte kjønnsforskjellene kan være at kvinnene, som er i mindretall i militærpolitiet, overkompenserer for å passe inn blant menn i Forsvaret. Funnene drøftes ytterligere i rapporten, og forslag til videre undersøkelser skisseres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlederrollennb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.titleKvinner lar seg ikke "pille på nesen"!nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record