Show simple item record

dc.contributor.authorGøbel, Mari Christine Nøring
dc.contributor.authorHaarberg, Anne
dc.date.accessioned2017-11-08T14:15:27Z
dc.date.available2017-11-08T14:15:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465006
dc.descriptionExecutive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractForskning innen ledelse har vært opptatt av hva som bidrar til indre motivasjon, og lojale ansatte. Det har ikke manglet på beskrivelser av lederstiler, og disse har etter hvert blitt inndelt i konstruktive og destruktive lederstiler. Vi vet mye om hvordan lederstiler påvirker motivasjon og arbeidsprestasjoner, men hva når de ansatte opplever kritikkverdige forhold i organisasjonen? Er det de konstruktive lederstilene som er mest effektive også i disse situasjonene? Varsling har blitt ansett som en prososial atferd, og satt i positiv sammenheng med affektiv organisasjonsforpliktelse, og opplevelsen av makt. Vi var nysgjerrige på om lederstiler også har effekt på i hvilken grad varsling blir gjennomført i organisasjonen. Da vi søkte i litteraturen fant vi svært få studier som var gjort innenfor dette området. Vi lurte derfor også på hva ansatte velger å gjøre når de står i en situasjon hvor de kan velge mellom å si ifra om hva som skjer, om de vil forbli tause, eller kanskje trekke seg fra arbeidsforholdet. Til dette brukte vi teorien om exit, voice og loyalty. Vi undersøkte effekten av fem lederstiler: Mestringsorientert ledelse, transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, laissezfaire- ledelse og tyrannisk ledelse. Vi ønsket også å undersøke om en og samme lederstil hadde samme effekt på organisatorisk varsling (når din leder gjør noe uetisk) og yrkesmessig varsling (når en kollega gjør noe uetisk). Deltakerne i denne undersøkelsen svarte at de foretrekker å bruke voice, dog ikke varsling, fremfor exit eller loyalty. Resultatene gir indikasjoner på at lederstiler i liten grad påvirker varsleratferd alene, men effekten modereres blant annet av lederstilling og leders kjønn. Funnene våre antyder at det kan være forskjellige mekanismer som påvirker organisatorisk og yrkesmessig varsling. Transformasjonsledelse kan være mest effektivt når den ansatte opplever stor risiko for represalier, mens mestringsorientert ledelse kan være mest effektivt når risikoen er mer moderat.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectlederrollennb_NO
dc.titleHar lederstil effekt på varsleratferd?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record