Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAbrahamsen, Lene Eriksen
dc.contributor.authorHovden, Astrid Thokle
dc.date.accessioned2017-11-08T14:03:26Z
dc.date.available2017-11-08T14:03:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464999
dc.descriptionExecutive Master of Management i Påvirkning og makt i lederrollen fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractOppgaven handler om bruk av påvirkningsteknikker relatert til moralsk identitet. Utgangspunktet er antakelsen om at høy identitet fører til mer bruk av myke enn av harde påvirkningsteknikker. Ved hjelp av validerte spørrebatterier for henholdsvis moralsk identitet og påvirkningsteknikker er dataene innhentet gjennom en kvantitativ undersøkelse i to store kunnskapsbedrifter. Det var 294 respondenter, derav 40 % ledere. Resultatene viste at alle de fem påvirkningsteknikkene som regnes som myke og én hard påvirkningsteknikk, ble rapportert brukt mer hos de som skåret høyt versus lavt på moralsk identitet. Den antatte kausaliteten mellom høy moralsk identitet og bruk av myke påvirkningsteknikker ble styrket ved at ingen av de potensielle moderatorene (lederansvar, kjønn og alder) viste seg å ha noen signifikant innvirkning. Funnene er interessante sett i lys av at myke påvirkningsteknikker i motsetning til harde teknikker er vist å føre til forpliktelse og indre motivasjon hos medarbeidere i organisasjoner. Relasjonen til prososial motivasjon styrker også betydningen av høy moralsk identitet, ettersom prososial atferd er vist å føre til både bedre trivsel og ytelse hos de ansatte. Studien har praktiske implikasjoner og det foreslås ulike tiltak for å øke den etiske bevissthet i organisasjoner, noe som kan bidra til lettere å oppdage og håndtere situasjoner der vi står i fare for å handle umoralsk. Undersøkelsen er gjort på et relativt lite materiale og der svarprosenten var nokså lav. Dette kan gjøre utvalget skjevt. For å lære mer om denne sammenhengen er det behov for videre forskning på dette temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectlederrollennb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.titlePåvirkning i et moralsk perspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel