Show simple item record

dc.contributor.authorValderhaug, Natalie Uddal
dc.contributor.authorRostad, Maiken
dc.contributor.authorØyen, Tor Olav
dc.date.accessioned2017-05-09T10:46:34Z
dc.date.available2017-05-09T10:46:34Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442013
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractDet å gjennomføre et endringsprosjekt er en vanskelig oppgave. Under et slikt prosjekt er det mange faktorer som må korreleres. Dette er avgjørende for suksess. Vår oppgave handler om hvilken strategi en kan benytte seg av i et endringsprosjekt. Vi har med dette sett på prosjektet G-Max Lade, avviklet høsten 2014. Gjennom oppgaven har vi sett på hvordan samspillet mellom ledelsen og de ansatte har vært og hvilke effekter de forskjellige tiltakene har hatt. For å besvare oppgaven, stilte vi oss denne avgrensede problemstillingen: “Hvilken endringsstrategi har G-Max benyttet seg av og hvordan ble den anvendt?” Som modell har vi definert vårt eget oppsett for å strukturere oppgaven. Dette med bakgrunn for vår valgte teori innenfor endringsstrategi. Med denne oppgaven har vi hatt som mål å skrive en konkret og utdypende analyse av hvordan man kan benytte endringsstrategiene og anvende disse på en effektiv måte. Vi har benyttet oss av en kvalitativ analyse hvor vi gjennomførte åtte dybdeintervjuer av de ulike ansatte hos G-Max Lade. Vi lagde en intervjuguide som vi benyttet i samtlige intervjuer. I de to gruppene vi intervjuet, ansatte og ledelsen, så vi i etterkant at en noe differensiert intervjuguide kunne gitt oss mer nøyaktige svar. Vi har også funnet relevant teori, hvor blant annet vår hovedbok skrevet av Dag Ingvar Jacobsen (2012), med hans teori om Strategi E (økonomisk) og Strategi O (organisatorisk). Her har vi også supplert med annen teori der vi har sett det relevant. Etter drøftelsen av vår sekundær- og primærdata har vi funnet at prosjektet var basert på økonomisk vinning for toppledelsen. Det har blitt gitt minimalt fokus på menneskene i bedriften og maksimalt fokus på økonomien. I motsetning tilt tidligere, da det var maksimalt fokus på de ansatte og kundene. Dette kan vi se spesielt godt ut i fra de ansattes respons på intervjuene, samt at teorien er med på å bekrefte dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleFra minimal til maximal uttellingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record