• Lederes påvirkning på medarbeideres arbeidsprestasjoner i NAV- kontor 

      Ruud, Truls Ivar; Vaitkuviene, Kristina (Master thesis, 2023)
      Vi ønsket å finne ut hvordan to dimensjoner, ulike kvaliteter (Kuvaas et al., 2012) av LMX-lederstil, påvirker tjenestekvalitet og arbeidsinnsats for medarbeidere på NAV-kontor. En god relasjonell leder -medarbeider relasjon ...