• Frivillig retting-unntak fra tilleggsskatt 

   Uran, Natalia (Master thesis, 2023)
   Ved å benytte ordningen om frivillig retting har en skattepliktig mulighet til å melde fra om sin formue og inntekt som ikke tidligere har blitt rapportert til skattemyndighetene. Dersom vilkårene for frivillig retting ...
  • lmmaterielle eiendeler og prisingsmetoder 

   Uran, Natalia (Master thesis, 2022)
   Immaterielle eiendeler handler om at det finnes verdier i en bedrift utenom de konkrete fysiske eiendelene. I internprissammenheng oppstår problemene særlig i forbindelse med organisering av virksomheter på tvers av ...