• Digitalisering og ledelse 

      Skarre, Fredrik (Master thesis, 2022)
      Gjennom faget «Digitalisering og ledelse» ved Handelshøyskolen BI 2021/2022 har studentene blir trent til å evaluere egen digital modenhet, diskutere hva digitalisering av skolen er, og hvorfor det er viktig, men ...