• Hvordan skaper og formidler ledere mening i en endringsprosess? 

      Olaussen, Ragnhild; Skar, Cecilie Kjølnes (Master thesis, 2022)
      Vi har studert en toppstyrt strategisk endringsprosess i en hierarkisk organisasjon for å undersøke hvordan ledere skaper og formidler mening til en endringsprosess. Vårt case er prosjektet “Helsefremmende praksis i ...