• #Råbra - Bedre samhandling og læring gjennom positiv avviksmelding 

      Simonsen, Mette; Kvitberg, Knut Ragnar; Johansen, Gry Hege (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn: Vi intervjuet 15 ansatte for å finne ulike problemstillinger i virksomheten. Tre hovedutfordringer kom frem, og vi valgte videre å gjennomføre seks dybdeintervjuer. Marianne Nordhov inspirerte oss under sin ...