• Anvendt økonomi for ledere- Bedrift og Marked 

   Siljehaug, Silje Arnesen (Master thesis, 2022)
   Denne oppgaven består av 2 deler med henholdsvis deloppgaver for markedsøkonomi og bedriftsøkonomi. I teorien skilles det mellom fritt perfekt konkurranse marked med aktører uten makt til å påvirke pris, og monopol med ...
  • Bærekraftig strategi, åpenhet og rapportering i Aminor AS 

   Siljehaug, Silje Arnesen (Master thesis, 2022)
   Nyhetsbildet i 2022 viser en grå vekst (Stoknes,2020, s.174) som tømmer jorden for knappe ressurser og klimagasser som øker global oppvarming. Utfordringen er å holde denne under 2 grader i tråd med parisavatalen ...
  • Hvordan bidrar BIs kurs Grønn vekst og Konkurransekraft til det grønne skiftet i Norge? 

   Siljehaug, Silje Arnesen (Master thesis, 2023)
   I 2013 startet masterkurset Grønn vekst og konkurransekraft, heretter kalt Grønn vekst, opp, som en del av executive master på Handelshøyskolen BI. Som student i kurset har jeg et ønske om å forstå dets anvendelse i praksis, ...