• Mellomlederens ulike funksjoner i endringsprosesser 

      Scheflo, Britt (Master thesis, 2023)
      Ved å studere mellomlederes funksjon i endringsprosesser i sammenheng med behovet for kompetanse for effektivt å kunne fungere som mellomleder ved multiple enderinger, er formålet med studien å få bedre innsikt i mellomleders ...