• Skatteloven § 13-1: Gjeldene rett etter Ikea-dommen 

      Schatvet, Leif Marius (Master thesis, 2018)
      Sktl. § 13-1 er en av flere såkalte omgåelses- og gjennomskjæringsregler. Regelen gir skattemyndighetene hjemmel til å foreta endringer i skattyteres skattemelding på grunnlag av det foreligger «inntekts- eller ...