• Prosjektoppgave i identitet og merkevarebygging 

      Sand, Christopher; Nessa, Dan Joakim Ask (Master thesis, 2017)
      Merkevarer har stor betydning for vår tids forbruksmønster, og ikke minst kultur. Enten man liker SAS eller ei, kommer man ikke utenom SAS når man snakker om Skandinavisk luftfart. For noen er SAS gjenstand for forakt ...