• Er personlighet relevant for en god, effektiv ledelse? 

      Rostvåg, Silje Eckermann (Master thesis, 2023)
      Noen egenskaper ved mennesket gjør at det er større sannsynlighet for at de fremstår som ledere, og at andre identifiserer og velger dem som ledere. Men det som forutsier fremvekst av lederskap, kan imidlertid ikke forutsi ...