• Utfordringer med innføring av nytt digitalt verktøy 

      Rapp, Ingrid (Master thesis, 2023)
      Jeg har i denne oppgaven sett på hva som kan være årsaken til at ikke flere medarbeidere i organisasjonen har tatt i bruk det nye digitale innkjøpsverktøyet til Siemens SI. Både nye innkjøpsprosesser for medarbeiderne, ...