• Motivasjon og hjemmekontor 

      Alværn, Anne Margrete; Jerve, Christian Wilsbeck; Nossen, Andre Lundby (Master thesis, 2022)
      Denne studien har som formål å se på hvordan den hybride arbeidshverdagen påvirker motivasjonen hos ansatte. Temaet er veldig aktuelt etter over to år med pandemi der mange har jobbet mye hjemmefra. Etter pandemien har ...