• Ledelse på tvers av lokasjoner i Avonova i en hybrid arbeidshverdag 

      Nerland, Rigmor G. (Master thesis, 2021)
      Ledelse i en hybrid arbeidsdag er den nye normalen. For å lære mer om akkurat det, har jeg i denne oppgaven forsøkt å svare på spørsmålet: Hva opplever ledere i Avonova skal til for å skape god ledelse i en hybrid ...