• Organisasjonstilhørighet i en hybrid arbeidshverdag 

      Dahl, Kjetil; Sveen, Martine Haave; Nakken, Jarle (Master thesis, 2022)
      Oppgaven er basert på en kvantitativ undersøkelse i de to organisasjonene DNB Bank ASA og Pasientreiser HF for å avdekke om graden av hjemmekontor i organisasjonene har en effekt på medarbeidernes organisasjonstilhørighet. ...