• Teameffektivitet og psykologisk trygghet 

      Mathisen, Line Kristine (Master thesis, 2023)
      Denne prosjektoppgaven er en del av studieprogrammet Samspill og ledelse ved Handelshøyskolen BI. I oppgaven har det blitt redegjort for J. Richard Hackman sine fem betingelser for teameffektivitet og oppgaven undersøker ...