• Strategisk posisjonering av kommunikasjonsavdelinger i en norsk kontekst 

      Mandal, Maiken Danielsen; Lund, Johanne Meisingset (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven tar for seg anvendelse av strategier for posisjonering av kommunikasjonsavdelinger internt i virksomheter, som beskrevet av Brockhaus og Zerfass (2022). Motivasjonen vår for å skrive denne oppgaven er på ...