• Ytringsklima i en avdeling i endring 

      Luong, Nghi Hue; Mårtensson, Hanna (Master thesis, 2022)
      I løpet av våren 2022 har vi lært og blitt inspirert av kurset Ytringsklima og ledelse og forstår hvor viktig ytringsklima er og hvordan det kan påvirke organisasjonens prestasjoner og relasjoner. Fordi ytringsklima er så ...