• Grønn vekst og konkurransekraft i jordbruket og matindustrien 

      Lillekvelland, Helene (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven har jeg sett nærmere på om veikartene som ble utarbeidet i forbindelse med ekspertutvalget for grønn konkurransekrafts arbeid. Jeg har sett på om veikartet som landbruk-, mat- og drikkenæringen leverte ...