• Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS? 

      Wendelboe, Cecilie Lindvall; Kilander, Fredrikke (Master thesis, 2023)
      Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...