• Etterlevelse som bidrag til virksomhetsstyring 

   Jenssen, Caroline Nerlien; Øhrbom, Thomas (Master thesis, 2023)
   Det å sikre god virksomhetsstyring er avgjørende dersom virksomheten skal vokse og utvikle seg, og samtidig håndtere krevende perioder og hendelser. Denne oppgaven handler om hvordan etterlevelse kan være et bidrag til at ...
  • Hva må til for at NTB skal lykkes med å innovere sin forretningsmodell? 

   Aas, Erlend; Jenssen, Caroline Nerlien (Master thesis, 2022)
   Som følge av de store strukturelle endringene i mediebransjen har også det tradisjonsrike nyhetsbyrået NTB vært nødt til å tenke nytt omkring sin forretningsmodell. Selskapet har de seneste årene derfor satset stort på ...
  • Nåverdianalyse og verdsettelse av et ESG-selskap 

   Storsand, Knut Erik; Jenssen, Caroline Nerlien (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven presenterer vi en verdsettelse etter totalkapitalmetoden og en systematisk vurdering av ESG-effekter til et børsnotert selskap, EcoOnline. Problemformuleringen er: «Kan ESG-effekter påvirke avkastningskravet ...